Sign In

Nhiều quy định mới, gỡ vướng cho thi hành án dân sự

20/04/2020

Từ ngày 1-5 tới, Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17-3-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18-7-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS) sẽ có hiệu lực.

 365

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Nai, ông Phan Văn Châu cho biết, Nghị định 33 sẽ tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn mà các cơ quan THADS đang gặp phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

* Cụ thể hơn quy định về từ chối yêu cầu THA

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 33 là nghị định này quy định rõ hơn về việc từ chối yêu cầu THA. Cụ thể, theo Nghị định 33, Cơ quan THADS được từ chối yêu cầu THA đối với bản án, quyết định không xác định rõ khoản phải thi hành hoặc không xác định rõ người phải THA.

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Nai, ông  Phan Văn Châu cho biết, Nghị định số 33 còn có một quy định mới về: thời hiệu yêu cầu THA, thỏa thuận THA, ra quyết định THA theo yêu cầu, thực hiện ủy thác THA, kê biên tài sản THA, bán đấu giá và xử lý bán đấu giá tài sản THA...

“Theo Nghị định 33, chỉ cần một trong 2 điều kiện “bản án, quyết định không xác định rõ khoản phải thi hành hoặc không xác định rõ người phải THA” thì cơ quan THADS được từ chối yêu cầu THA. Trước đây, theo Nghị định 62, phải cần cả 2 điều kiện “bản án, quyết định không xác định cụ thể người phải THA và nghĩa vụ phải thi hành” thì cơ quan THADS mới được từ chối yêu cầu THA” - ông Phan Văn Châu phân tích.

Cụ thể như vụ việc của bà N.V.H. (ngụ xã La Ngà, H.Định Quán), dù bản án của tòa xác định được người có nghĩa vụ phải THA nhưng trong bản án lại không xác định rõ ai là người có trách nhiệm trả cho bà số tiền 50 triệu đồng. Hoặc trường hợp của ông P.V.B. (ngụ xã Sông Trầu, H.Trảng Bom), bản án chỉ xác định được người phải THA cho ông nhưng không xác định được nghĩa vụ của người phải trả tiền cho ông.

Ông Phan Văn Châu cho hay, theo Nghị định 62, đối với những trường hợp nói trên, nếu cơ quan THADS từ chối THA là trái quy định, nhưng nếu thụ lý thì rất khó thi hành, dẫn tới việc người dân khiếu nại là khó tránh khỏi. Theo Nghị định 33, Cơ quan THADS được quyền từ chối THA đối với trường hợp này, giúp công tác THADS thuận lợi hơn, hạn chế bức xúc, khiếu nại từ người dân.

* Bổ sung nhiều điểm mới

Một điểm mới khác của Nghị định 33 là nghị định này quy định rõ hơn trong việc xử lý đối với những trường hợp đương sự cố tình gây cản trở, khó khăn cho công tác THA.

Cụ thể, Nghị định 33 quy định, trường hợp đương sự, người đang quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản không thực hiện theo yêu cầu của chấp hành viên thì tùy từng trường hợp cụ thể mà chấp hành viên tổ chức cưỡng chế mở khóa, mở gói; buộc ra khỏi nhà, công trình xây dựng, tài sản gắn liền với đất hoặc các biện pháp cần thiết khác để kiểm tra hiện trạng, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản hoặc giao tài sản cho cá nhân, tổ chức khác bảo quản theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Văn Châu cho biết, Nghị định 62 không có quy định về phương án xử lý trong trường hợp đương sự, người đang quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản cố tình chống đối, không hợp tác với cơ quan THA trong quá trình giải quyết việc THA. Quy định mới trong Nghị định 33 này sẽ khắc phục tình trạng đương sự cố tình gây cản trở, khó khăn cho công tác THA.

Ngoài ra, Nghị định số 33 cũng đã bổ sung quy định về bảo quản tài sản trong THA. Nghị định số 33 quy định, trường hợp sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế mà không thực hiện được việc giao bảo quản đối với tài sản theo quy định thì thủ trưởng cơ quan THADS có văn bản đề nghị UBND cấp xã phối hợp, hỗ trợ bảo quản trong thời gian chưa xử lý được tài sản. Quy định này góp phần tăng cường sự phối hợp của chính quyền địa phương trong những trường hợp cá biệt, việc bảo quản tài sản gặp khó khăn.

Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Công Phúc cho biết, theo quy định tại Điều 58 Luật THADS, việc bảo quản tài sản THA được thực hiện bằng một trong các hình thức sau đây: giao cho người phải THA, người thân thích của người phải THA theo quy định tại khoản 2, Điều 40 Luật THADS hoặc người đang sử dụng, bảo quản; giao cho cá nhân, tổ chức có điều kiện bảo quản; bảo quản tại kho của cơ quan THADS.

Ông Nguyễn Công Phúc cho biết, thực tế việc thực hiện quy định tại Điều 58 Luật THADS đã gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc do người phải THA, người thân thích của người phải THA không nhận bảo quản, không có cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện bảo quản, nhiều trường hợp sau khi phải phá khóa, mở khóa đối với tài sản là nhà ở, công trình xây dựng để kê biên nhưng đương sự vắng mặt (hoặc cố tình bỏ đi), không có ai nhận bảo quản tài sản...

Quy định về bảo quản tài sản trong THA tại Nghị định 33 không chỉ phù hợp với quy định tại Điều 175 Luật THADS về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong THADS, mà còn định hướng được phương án giải quyết, tăng cường sự phối hợp của chính quyền địa phương trong những trường hợp cá biệt, việc bảo quản tài sản gặp khó khăn.

                                                                                                                                                    (theo Đoàn Phú)

                                                                                                                    

 
                                                                                                                                           

Các tin đã đưa ngày: