Sign In

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN THADS VÀ PHẦN MỀM HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

26/11/2019

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN THADS VÀ PHẦN MỀM HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Ngày 26/11/2019, Cục THADS tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm Hỗ trợ trực tuyến THADS và phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điều hành. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Châu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, chủ trì Hội nghị. Hội nghị có Báo cáo viên của Trung tâm tin học của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa và gần 100 công chức, Chấp hành viên. Thẩm tra viên, Thư ký, chuyên viên phụ trách mảng văn thư, lưu trữ tham dự tập huấn.

                                       Đồng chí Phan Văn Châu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị Tập huấn
                         (Đồng chí Phan Văn Châu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị Tập huấn)

                                                                                                           (Huỳnh Trọng Nhân - Thư ký Văn phòng Cục)

Các tin đã đưa ngày: