Sign In

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐỒNG NAI LÀN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

31/12/2019

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐỒNG NAI LÀN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019 - 2024
Ngày 31/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai tiến hành Đại hội Công Đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ngày 31/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai tiến hành Đại hội Công Đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Giang Thảo - Phó Chủ tịch Công Đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh có đồng chí Phan Văn Châu - Phó Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và các Phó cục trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.
Đại hội đã tiến hành Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội; Đoàn Thư ký Đại hội; Thông qua Chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo tình hình Đoàn viên tham dự Đại hội.
Tại Đại hội, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động của BCH nhiệm kỳ 2014 - 2019, phương hướng nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thông qua bản tổng hợp ý kiến đóng góp Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đại hội đã được nghe phát biểu của Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh; của Lãnh đạo Cục và Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2009 - 2024. Kết quả: Đồng chí Nguyễn Công Phúc - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã được trúng cử Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Thắng - Phó Trưởng Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trúng cử Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Ban Chấp hành Công đoàn và các đồng chí được bầu trong Ban Chấp hành Công đoàn mới tiến hành làm việc theo quy định.
Cùng ngày, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đã tiến hành Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2020.

                                                       
           (Đồng chí Phan Văn Châu - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị)

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Lấy ý kiến về Quy chế Chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020; Đã tiến hành Báo cáo Dự toán thu chi tài chính Công đoàn; Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ký kết Quy chế phối hợp giữa Chính quyền và Ban Chấp hành Công đoàn; Quy chế Quy định thu chi tài chính Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.
                                                                                                                    (Theo Nguyễn Ngọc Cưỡng - Văn phòng Cục)

Các tin đã đưa ngày: