Sign In

Nỗ lực triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành

14/12/2021

Nỗ lực triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành
(ĐN) – Sáng ngày 10 -12, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022. Đến dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Cao Tiến Dũng; Cục trưởng Cục công tác Phía Nam (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Cục trưởng THADS Nguyễn Văn Sơn và đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Tòa án, Công an, Viện kiểm sát, Ban Nội Chính, Hội Luật gia tỉnh.
Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 kéo dài, toàn ngành THADS tỉnh thụ lý 27.877 việc/ tổng số tiền trên 5.665 tỷ đồng. Qua phân loại có 20.499 việc/ tổng số tiền trên 1.800 tỷ đồng có điều kiện thi hành và đã giải quyết xong được 15.032 việc (đạt tỉ lệ 73,33%)/ tổng số tiền trên 882 tỷ đồng (đạt tỉ lệ 49,01%). Theo đánh giá của Tổng cục THADS, dù tỉ lệ việc có điều kiện thi hành của toàn ngành THADS tỉnh Đồng Nai  năm 2021  đạt thấp hơn chỉ tiêu Bộ Tư pháp, tỉnh giao ( chỉ tiêu về việc là 81,50%),  nhưng vượt chỉ tiêu về tiền (chỉ tiêu về tiền là 40,10%). Tuy vậy, ngành THADS tỉnh vẫn là đơn vị đạt kết qủa tốt năm 2021 và nằm trong tóp 3 của cả nước về kết quả THADS trong năm nay.
Từ kết quả đó, tại hội nghị, toàn ngành THADS tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau: Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ liên quan đến công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 cũng như trong Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác và các chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi thi hành an hành chính (THAHC). Khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 được giao. Đồng thời, tập trung nguồn lực để tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc thi hành cho các tổ chức tín dụng, các vụ việc đã bán đấu giá thành.... 
 
Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Cao Tiến Dũng; Phó Tổng Cục trưởng THADS (Bộ Tư pháp) Nguyễn Văn Sơn cho rằng, thách thức vì dịch bệnh đối với công tác THADS vẫn còn cao. Do đó, năm 2022, toàn ngành THADS tỉnh vẫn phải tiếp tục, nỗ lực triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Biết tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Tổng cục THADS trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cấp trên giao. Tập trung thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, phấn đấu đạt chỉ tiêu do Tổng cục THADS  giao ngay từ đầu năm công tác năm 2021.
Nhất là triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính hàng năm được giao theo các Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
      Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Cao Tiến Dũng; Phó Tổng Cục trưởng THADS (Bộ Tư pháp) Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liêt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngày từ những tháng đầu năm công tác; nâng cao chất lượng và tính chính xác trong phân loại án; Triển khai các đợt thi hành án cao điểm, tập trung tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ có tài sản lớn; những vụ việc phải giao tài sản đã bán đấu giá thành; giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, không để tồn đọng kéo dài. Đặc biệt là án liên quan đến tín dụng, ngân hàng và thu hồi tài sản nhà nước. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp của ngành thi hành án dân sự đã đề ra.nhằm hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác thi hành án dân sự; làm tốt công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn trong thi hành án dân sự ;
- Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ của Cục và các Chi cục, nhất là cán bộ quản lý đủ về số lượng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác.
- Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là đối với người đứng đầu; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ . Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tham nhũng trong thi hành án dân sự; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành kịp thời, toàn diện theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp; xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế những cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống; phấn đấu xây dựng ngành THADS tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Đoàn Phú

Các tin đã đưa ngày: