Sign In

Chiều 15-9-2022, đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở của tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở ở Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

16/09/2022

Chiều 15-9-2022, đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở của tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở ở Cục Thi hành án Dân sự tỉnh
Chiều 15-9-2022, đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở của tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở ở Cục Thi hành án Dân sự tỉnh
(ĐN)- Chiều 15-9-2022, đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở của tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở ở Cục Thi hành án Dân sự tỉnh.
Sau khi nghe lãnh đạo Cục Thi hành án Dân sự tỉnh báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở đơn vị, các thành viên đoàn kiểm tra cho rằng, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh đã có nhiều nỗ lực để thực hiện tốt QCDC ở đơn vị. Những việc mà đơn vị đã làm tốt thì phát huy, những hạn chế thì tìm giải pháp để khắc phục. Cục Thi hành án Dân sự tỉnh là đơn vị rất đặc thù, áp lực công việc rất lớn nên lãnh đạo đơn vị phải đặc biệt chú ý công khai mọi việc theo quy định đến cán bộ, công chức, người lao động được biết, được giám sát. Thời gian qua ở Cục Thi hành án Dân sự tỉnh xảy ra nhiều đơn thư tố cáo, vì thế phải xem lại việc thực hiện QCDC cơ sở đã tốt chưa. Trong cuộc họp cần khuyến khích mọi người phát biểu, tránh tình trạng trong cuộc họp không nói nhưng ra ngoài lại nói, gây mất đoàn kết nội bộ.
Theo lãnh đạo Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, thời gian qua ở Cục có tình trạng, sau mỗi lần đơn vị tiến hành quy hoạch, nâng ngạch, bổ nhiệm hay cử cán bộ đi học lại xuất hiện đơn thư nặc danh, trong khi lấy ý kiến biểu quyết tại cuộc họp đều nhất trí 100%. Tình trạng đơn thư đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước đề nghị, trước những vấn đề khó khăn nêu trên, lãnh đạo đơn vị cần đánh giá thực chất vấn đề thì mới khắc phục được những hạn chế; trong đó phải có giải pháp khắc phục đơn thư tố cáo. Đề cao sự gương mẫu của lãnh đạo đơn vị, thường xuyên nắm bắt tâm tư của công chức, tạo điều kiện cho mọi người được phát biểu ý kiến của bản thân và kịp thời giải tỏa tâm lý, giải thích thấu đáo vấn đề để mọi người hiểu, đồng thuận vào những công việc chung của đơn vị.
Đồng chí Đào Văn Phước cho biết, thực tế vừa qua cho thấy, rất nhiều cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong tỉnh bị xử lý kỷ luật đều có nguyên nhân không làm tốt QCDC cơ sở.

Các tin đã đưa ngày: