Sign In

Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh

19/04/2022

Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh
Chiều ngày 18/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân Huyện phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh (cuộc kiểm sát trực tiếp được thực hiện từ ngày 07/3/2022 đến ngày 14/3/2022 theo Quyết định số 56/QĐ-VKSHCL và Kế hoạch số 1195/KH-VKSHCL ngày 17/02/2022 của VKSND huyện).
           Thay mặt Đoàn kiểm sát, bà Võ Thị Bích Phượng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát. Theo đó, kết quả kiểm sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh và Chấp hành viên đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
          Bên cạnh kết quả đạt được, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh vẫn còn một số vi phạm trong việc tổ chức thi hành án như: Vi phạm về thông báo, xác minh điều kiện thi hành án, vi phạm trong việc chậm cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản.
          Để phát huy ưu điểm và kịp thời sửa chữa, khắc phục những vi phạm, tồn tại nêu trên, nhằm đảm bảo công tác thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh kiến nghị Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót đã nêu trong dự thảo kết luận.
          Ông Trương Thành Út - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh thay mặt đơn vị cám ơn và tiếp thu kết quả kiểm sát của Đoàn. Đơn vị sẽ nghiên cứu phát huy các ưu điểm đã đạt được và tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo đúng quy định, có giải pháp khắc phục sớm các tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án dân sự trong thời gian tới./.
Dương Thanh Diễm

Các tin đã đưa ngày: