Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

19/01/2024

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung tổ chức Hội nghị  công chức, người lao động năm 2024
Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 19/01/2024 Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung được tổ chức với sự tham dự của toàn thể công chức, người lao động của Chi cục. Đồng chí Nguyễn Bùi Trí – Bí thư Chi bộ/Chi cục trưởng và đồng chí Cao Văn Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Công khai việc sử dụng kinh phí năm 2023 và dự toán kinh phí năm 2024, công khai thu, chi quỹ phúc lợi cơ quan cũng nhưng thông qua các Quy chế chi tiêu Nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công…..

Hội nghị đã thảo luận và đánh giá những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân trách nhiệm để bàn biện pháp, xây dựng giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bùi Trí – Bí thư Chi bộ/ Chi cục trưởng ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm vừa qua cần khắc phục. Để thực hiện tốt Nghị quyết năm 2024, đồng chí yêu cầu Công đoàn cơ sở Chi cục tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản liên quan đến thực hiện Quy chế d​ân chủ; Tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; Phối hợp tốt với Thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động trong Chi cục.

Tại Hội nghị, Chi cục trưởng và Chủ tịch Công đoàn đã ký giao ước thi đua năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng. Đồng thời, với sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị với nhiều nội dung trọng tâm nhằm đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024./.
Đoàn Phi Học

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: