Sign In

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

02/01/2019

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019
Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2018, Thủ trưởng cơ quan chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 với thành phần tham dự gồm toàn thể công chức, công đoàn viên của đơn vị. Hội nghị do Cục trưởng Bùi Văn Tấn và Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Thủy đồng chủ trì.
 
Hội nghị đã thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018; kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2018; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018; tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019; báo cáo thu, chi tài chính của Cơ quan, của Công đoàn năm 2018 và thông qua dự thảo bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan và Công đoàn.
Theo báo cáo, với trách nhiệm người đứng đầu, Thủ trưởng cơ quan đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, nỗ lực triển khai đồng bộ các mặt công tác của Ngành và lãnh đạo, chỉ đạo bám sát kế hoạch đề ra có trọng tâm, từ đó kết quả công tác trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt yêu cầu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện và chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các công đoàn viên. Đồng thời, trong năm Công đoàn phối hợp với Chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công chức, công đoàn viên an tâm công tác, kết hợp tổ chức khám chữa bệnh cho nữ công đoàn viên, công chức lãnh đạo, quản lý khám sức khỏe, chi tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống cho công chức bằng nguồn kinh phí tiết kiệm, tổ chức cho công đoàn viên và gia đình đi tham quan, nghỉ dưỡng, phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức họp mặt, tổ chức Hội thi tìm hiểu về Giới và Bình đẳng giới, tạo sân chơi lành mạnh cho công đoàn viên các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh... Hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị năm 2018 đề ra là 100%  công chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 100% tập thể đạt Lao động tiên tiến, trong đó có 40% tập thể đạt tiêu chuẩn lao động xuất sắc. Bên cạnh đó, thẳng thắn nhìn nhận một số mặt hạn chế do nguyên nhân chủ quan của công chức, công đoàn viên, có phần trăn trở, lo lắng khi công việc phát sinh ngày càng nhiều, hoạt động công đoàn còn chưa được đa dạng, việc chủ động tổ chức các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao tại đơn vị còn ít…
Trong bầu không khí dân chủ, cởi mở, các công chức, công đoàn viên đã có nhiều ý kiến đề xuất các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống, thảo luận giải pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 đạt hiệu quả. Trên cơ sở các ý kiến, Cục trưởng Bùi Văn Tấn và Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Thủy đã giải đáp, ghi nhận các ý kiến đóng góp của công chức, công đoàn viên và nhấn mạnh tuy tổ chức, hoạt động của chính quyền, các tổ chức đảng, đoàn thể có khác nhau nhưng mục tiêu chung vẫn là hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, do đó đề nghị, nhắc nhở các công chức, công đoàn viên phải tự ý thức trách nhiệm của chính mình, làm việc phải thực chất, đoàn kết, vượt khó phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố các quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng Giấy khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018 cho các nữ công đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự.
Với quyết tâm thi đua, Cục trưởng và Chủ tịch Công đoàn đã ký kết giao ước thi đua về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và toàn thể công chức, công đoàn viên đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 với sự đồng thuận, nhất trí cao.
Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: