Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

23/06/2015

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015, sáng ngày 23 tháng 6 năm 2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2015. Hội nghị do Lãnh đạo Cục chủ trì, với sự tham dự của các lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục và 12 Chi cục trưởng.
 
Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả, tiến độ thực hiện 08 chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2015 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm. Tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả nhất định như thi hành xong 9.315/12.683 việc có điều kiện, đạt 73,4%, giải quyết xong hơn 362,4 tỷ/869 tỷ đồng có điều kiện, đạt 41,7%, giải quyết xong 57/61 đơn, đạt 93,3% và không có điểm nóng làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương... Tuy nhiên, có một số chỉ tiêu chưa đạt được như mong muốn, thi hành xong về tiền đạt tỷ lệ tương đối thấp, chưa có đơn vị nào giảm việc chuyển kỳ sau...
Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, phân tích rõ một số mặt còn hạn chế, những khó khăn trong công việc và đưa ra một số định hướng, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm nhằm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là đưa ra một số công việc cần tập trung thực hiện từ nay đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành vào 01/7/2015.
Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Bùi Văn Tấn đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả đạt được của các cơ quan thi hành án dân sự và chỉ đạo các Trưởng phòng, các Chi cục trưởng phải lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt, hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 được giao, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự, phân công, bố trí công việc cho công chức phù hợp, tăng cường trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công khai minh bạch công tác tài chính và chủ động phối hợp tốt với các ngành, chính quyền địa phương trong hoạt động thi hành án dân sự... Đồng thời, đề nghị các Trưởng phòng, các Chi cục trưởng quán triệt, động viên công chức, người lao động trong đơn vị cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn như hiện nay./.
 
                              Nguyễn Minh Tấn, Văn phòng Cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: