Sign In

Học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh”

18/02/2023

Học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh”
Sáng ngày 18 tháng 02 năm 2023, tại Hội trường Bông Sen, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh” bằng hình thực thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 224 điểm cầu với gần 31.900 cán bộ, đảng viên tham dự. Cục Thi hành án dân sự tham dự tại điểm cầu Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh với sự tham dự của tất cả đảng viên, công chức và người lao động.
Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tập trung trình bày những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời làm rõ thêm quan điểm của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.
Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, các cấp ủy trong tỉnh xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo, sắp xếp bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế như: việc đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; công tác tự phê bình và phê bình; tình hình đảng viên vi phạm giảm nhưng vẫn còn ở mức cao; công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực nhưng đôi lúc chưa thường xuyên…
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gợi ý thảo luận và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 đạt chất lượng, hiệu quả.
Việc triển khai học tập học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh” là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Nhất là phát huy huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI đề ra.
Buổi chiều tại Hội trường B, Cục Thi hành án dân sự tập trung thảo luận, trao đổi về các nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh”. Thảo luận, liên hệ đến thực tiễn xây dựng Chi bộ, cơ quan Cục thi hành án dân sự một số nội dung như: Đấu tranh phòng chống tham nhũng; Sự cần thiết phải học tập và làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nhận thức và cảm nhận về nội dung Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo giảng trong buổi sáng, đồng thời liên hệ thực tiễn áp dụng vào hoạt động thi hành án dân sự...
Từ đó các đảng viên, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự nhận thấy cần đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp nói chung,  xây dựng Chi bộ, ngành thi hành án dân sự tại địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, nhằm nâng cao nhận thức và để hành động đúng; Thực hiện tốt việc học tập, làm theo và nêu gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
Ngọc Thật

Các tin đã đưa ngày: