Sign In

Tăng cường phối hợp giải quyết tốt các vụ việc thi hành án kéo dài, tồn đọng

17/11/2022

Chiều ngày 15/11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đến giám sát kết quả hoạt động năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh.
Thời gian qua, công tác THADS luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giám sát và phối hợp của các ngành, các cấp có liên quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục THADS thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan THADS thực hiện các giải pháp trọng tâm, kế hoạch cụ thể, nỗ lực, phấn đấu với tinh thần quyết tâm cao để đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Kết quả thi hành án đạt về việc 85%, tiền 53% vượt chỉ tiêu được giao. Cụ thể, số việc phải thi hành trên 22.000 việc, trong đó số đủ điều kiện thi hành gần 15.760 việc, đã thi hành xong gần 13.400 việc, tăng so năm trước. Về tiền, tổng số phải thi hành trên 2.412 tỷ đồng, đủ điều kiện thi hành hơn 1.256 tỷ đồng và đã thi xong gần 672 tỷ đồng, vượt 12% so với chỉ tiêu giao.

Việc thi hành các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết xử lý kịp thời. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của cơ quan THADS cũng còn gặp khó khăn do cắt giảm biên chế; khối lượng công việc phát sinh ngày càng nhiều, một công chức phải kiêm nhiều việc và việc xử lý tài sản đối với trường hợp người phải thi hành án có tài sản chung với người khác gặp khó khăn nên nhiều trường hợp chưa xử lý được.

Cục THADS đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường giám sát các vụ việc thi hành án có giá trị tiền, tài sản lớn, dư luận xã hội quan tâm; tiếp tục chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong THADS; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương…

Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban Pháp chế yêu cầu Cục THADS thường xuyên theo dõi, giám sát công tác thi hành án và tăng cường thực hiện các quy chế phối hợp để giải quyết tốt các vụ việc kéo dài, tồn đọng; phát huy hơn nữa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để hoạt động THADS trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tốt.

 


Theo Báo Đồng Tháp

Các tin đã đưa ngày: