Sign In

Cục Thi hành án dân sự ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất

29/03/2016

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) và thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất của Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất tại địa phương như sau:
 
1. Nội dung thi
- Tìm hiểu pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định pháp luật có liên quan;
- Kỹ năng xử lý tình huống trong việc thực hiện nghiệp vụ thi hành án của Chấp hành viên.
- Tìm hiểu về lịch sử truyền thống ngành Thi hành án dân sự.
2. Đối tượng dự thi
Là tất cả các Chấp hành viên hiện đang công tác tại các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị, thành trong năm 2015 được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không bị áp dụng các hình thức kỷ luật, không bị xử lý vi phạm hành chính, xem xét xử lý trách nhiệm hình sự trong 3 năm liền (2013, 2014 và 2015). Các Chấp hành viên được cử tham gia các ban để tổ chức Hội thi không được tham gia thi. 
3. Thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức
- Thời gian: Tổ chức thi bắt đầu vào 9 giờ ngày 09 tháng 4 năm 2016 (thứ Bảy).
- Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường A Cục Thi hành án dân sự. 
- Cách thức tổ chức: Tổ chức thi đối với tất cả các Chấp hành viên (theo tiêu chuẩn quy định tại Thể lệ Hội thi).
- Hình thức tổ chức: Thi viết. Đề thi và đáp án do Ban Đề thi Tổng cục Thi hành án dân sự biên soạn, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi nhận, bảo quản, tổ chức thực hiện đúng theo quy định.
+ Thời gian làm bài thi là 90 phút, không kể thời gian phát đề; Chấp hành viên (gọi tắt là thí sinh) không được sử dụng tài liệu, điện thoại và các thiết bị thông tin khác trong phòng thi. Giấy sử dụng làm bài thi do Hội đồng thi phát hành, thống nhất một loại giấy theo quy định (có rọc phách giống như thi tuyển công chức).
+ Sau khi các thí sinh đã có mặt tại phòng thi, Hội đồng thi tổ chức cho đại diện thí sinh lựa chọn 01 trong 03 đề thi (đã được niêm phong) để làm một bài thi. Hội đồng thi có trách nhiệm phô tô đề thi đã chọn để được phát cho thí sinh làm bài thi. Việc chọn đề thi được lập thành biên bản (có xác nhận còn nguyên niêm phong của đại diện thí sinh tham dự thi).
+ Sau khi kết thúc thời gian làm bài thi, Hội đồng thi hướng dẫn và kiểm tra đảm bảo các thí sinh đã điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và ký nhận danh sách nộp bài thi. Hội đồng thi niêm phong bài thi, giao cho Ban Tổ chức Hội thi quản lý.
+ Ban Tổ chức Hội thi gửi biên bản về việc chọn đề thi kèm theo văn bản đề nghị cung cấp đáp án của đề thi. Các đề thi còn lại được thu hồi, niêm phong và lưu giữ theo quy định tại Cục Thi hành án dân sự.
+ Sau khi nhận được đáp án, Ban chấm thi tổ chức chấm thi và lập biên bản về kết quả chấm thi.
+ Đáp án chấm thi có thang điểm 10. Mỗi đề thi có 02 câu hỏi, mỗi câu có tổng số là 4.5 điểm, phần trình bày của thí sinh được 01 điểm.
+ Kết thúc cuộc thi Cục Thi hành án dân sự chọn từ 05- 07 thí sinh có kết quả thi cao nhất thành lập một đội để tham dự Hội thi tại khu vực và báo cáo tổng kết theo quy định.
6. Thể lệ Hội thi
Theo thể lệ do Ban Tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất – Cục Thi hành án dân sự ban hành.
7. Giải thưởng
Giải thưởng gồm 08 giải: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 05 giải khuyến khích. Giá trị giải thưởng cụ thể như sau:
- Giải nhất: 2.000.000 đồng;
- Giải nhì: 1.500.000 đồng;
- Giải ba: 1.000.000 đồng;
- Giải khuyến khích: 500.000 đồng.
8. Tuyên truyền và phổ biến về Hội thi
- Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện có trách nhiệm xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự, bài tuyên truyền rộng rãi về quá trình trước, trong và sau Hội thi.
- Cục Thi hành án dân sự phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp và Báo Đồng Tháp trong quá trình tuyên truyền về Hội thi.
9. Kinh phí tổ chức Hội thi
- Kinh phí tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất được lấy từ nguồn kinh phí được phân bổ của Tổng cục, xin hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa, tài trợ (nếu có).
- Các chi phí (đi lại, lưu trú...) của Chấp hành viên và những người có liên quan đến việc tổ chức Hội thi được thực hiện theo quy định hiện hành.
 
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: