Sign In

Giai đoạn 2016 – 2021: Thi hành án đạt trên 116.000 việc

23/03/2022

Giai đoạn 2016 – 2021: Thi hành án đạt trên 116.000 việc
Sáng ngày 22/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng chủ trì Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kết quả thi hành án năm sau cao hơn năm trước, trong 05 năm đã thi hành trên 116.000 việc (bình quân vượt từ 10 đến 12% so với chỉ tiêu do ngành cấp trên giao), với số tiền đã thi hành án hơn 2.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo thi hành án hai cấp tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân hai cấp tháo gỡ, giải quyết trên 700 vụ, việc thi hành án khó khăn, vướng mắc, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc phối hợp của các cơ quan liên quan trong tổ chức thi hành án dân sự, hành chính có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời. Mặc dù kết quả thi hành án về việc, về tiền đạt và vượt chỉ tiêu do cấp trên giao, nhưng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản đạt được chưa cao.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác thi hành án; rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án 02 cấp; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác thi hành án.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, ngành thi hành án cần phải tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc; có kế hoạch cụ thể trong công tác thi hành án, đảm bảo chặt chẽ, bài bản; việc đưa ra bản án phải có tính khả thi cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ngoài ra, ông Phan Văn Thắng cũng yêu cầu trong năm nay, phải giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.


Theo Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: