Sign In

Thanh Hà: Chi cục Thi hành án dân sự huyện tổ chức Hội nghị triển khai năm 2016

19/01/2016

Thanh Hà: Chi cục Thi hành án dân sự huyện tổ chức Hội nghị triển khai năm 2016
            Chiều 19/01/2016, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Tường - Cục trưởng Cục THADS tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị.
                    Tham dự Hội nghị có đồng chí đại diện cơ quan Công an, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà.
 
 
            Thay mặt Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Thanh Hà, đồng chí Trần Đình Quảng - Chi cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác THADS năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016. Tại Hội nghị, Chi cục THADS huyện cũng đã thông qua Kế hoạch công tác THADS và Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2016.
 
            Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện và ý kiến tham luận của cán bộ, công chức của Chi cục THADS huyện, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Chi cục THADS huyện Thanh Hà đã đạt được như Báo cáo tổng kết đã nêu, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Cục trưởng Cục THADS tỉnh yêu cầu năm 2016, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành, tổ chức và thực hiện tốt phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao năm 2016.

Các tin đã đưa ngày: