Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang tổ chức Hội nghị triển khai năm 2016

19/01/2016

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang tổ chức Hội nghị triển khai năm 2016
Thực hiện chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương và UBND huyện Ninh Giang, sáng ngày 19/01/2016, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự (THADS) năm 2016. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tường - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện Ninh Giang.
 
            Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Gia Bảng - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tư pháp và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục THADS huyện.
   
 
 
 
            Trên cơ sở Báo cáo tổng kết công tác THADS cũng như các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị cho thấy, năm 2015, cán bộ, công chức và người lao động của Chi cục THADS huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Chi cục THADS huyện Ninh Giang là một trong bốn Chi cục THADS trong toàn tỉnh hoàn thành cả 3 chỉ tiêu do Cục THADS tỉnh giao (về việc đạt 92%, về tiền đạt 78% và tỷ lệ giảm án chuyển kỳ sau đạt 5%). Năm 2015, Chi cục THADS huyện đã chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức được 8 hội nghị tuyên truyền Luật THADS sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện. Đây là một trong những Chi cục THADS cấp huyện đi đầu làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về THADS. Với những kết quả đã đạt được, năm 2015, tập thể Chi cục được Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen và công nhận là Tập thể lao động tiên tiến, 11/11 cá nhân của Chi cục đều được công nhận là Lao động tiên tiến, trong đó, có 1 cá nhân được Cục trưởng tặng Giấy khen.
   
 
            Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại hạn chế đó, đồng thời đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện trong năm 2016.
            Tại Hội nghị, Chi cục THADS huyện cũng đã thông qua Kế hoạch công tác THADS, Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và Phát động thi đua năm 2016, với mục tiêu, năm 2016, Chi cục THADS huyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
           
   
 
            Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Chi cục đã đạt được trong năm 2015, đồng thời khẳng định, năm 2015, Chi cục THADS huyện đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, làm tốt công tác tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện, nên đã đề ra các biện pháp quản lý, chỉ đạo điều hành có hiệu quả, sát đúng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Chi cục cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của huyện và cấp uỷ chính quyền cơ sở trong công tác THADS. Các đồng chí Lãnh đạo đều thống nhất cao với những nhiệm vụ, giải pháp cũng như các nội dung trong Kế hoạch công tác THADS năm 2016 mà đơn vị đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện đó là: tiếp tục phát huy mối đoàn kết nội bộ; nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác; chủ động tham mưu, phối hợp và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Ngành THADS tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Ninh Giang./.
                                                                                                                                   NVT

 

Các tin đã đưa ngày: