Sign In

Công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc tham gia hiến máu tình nguyện (19/08/2022)

           Sáng ngày 19/8/2022, tại Nhà văn hoá trung tâm huyện, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Gia Lộc tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng” hè năm 0222.
        

Chi cục THADS huyện Kim Thành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với Công ty cổ phần vận tải biển và thương mại Nghĩa Thái Sơn (26/07/2022)

Nhằm tổ chức thi hành bản án số 06/2021/KDTM-PT ngày 09/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng; bản án số 06/2021/KDTM-ST ngày 22/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và các Quyết định thi hành án số 360/QĐ-CCTHADS, 361/QĐ-CCTHADS ngày 13/6/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Thành;

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá tài sản kê biên (26/07/2022)

Ngày 12/7/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan của huyện Cẩm Giàng và chính quyền địa phương để tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá tài sản kê biên.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã về kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang (08/06/2022)

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự số 673/KH-CTHADS ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, Quyết định số 671/QĐ-CTHADS ngày 25/5/2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương về việc kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang;

Chi cục THADS huyện Nam Sách tổ chức cưỡng chế thi hành án vụ ông Nguyễn Thế Liệt, bà Trần Thị Cam và vụ việc ông Trần Văn Yên và bà Nguyễn Thị Vang (12/01/2022)

Nhằm thực hiện các mục tiêu về nhiệm vụ chuyên môn tổ chức thi hành án dân sự năm 2022. Ngày 29/12/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã ban hành các Quyết định cưỡng chế thi hành án và xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với 02 vụ việc:

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Gia Lộc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự. (05/01/2022)

Sáng ngày 04/01/2022, Chi cục THADS huyện Gia Lộc đã phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Quang Minh tổ chức thành công cuộc cưỡng chế thi hành án dân sự.

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã tổ chức họp trù bị cưỡng chế thi hành án (30/12/2021)

Để tổ chức thi hành dứt điểm các Bản án đã có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng trên địa bàn xã Nam Tân và Thanh Quang. Ngày 28/12/2021 ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã tổ chức họp trù bị cưỡng chế thi hành án 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương tổ chức cưỡng chế thi hành án vụ ông Nguyễn Duy Lạng và bà Đỗ Thị Lại (25/11/2021)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ tổ chức thi hành các Bản án quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương tổ chức cưỡng chế thi hành án. (25/11/2021)

Để thi hành dứt điểm các Bản án số 16/2017/DSPT ngày 25/4/2017; Bản án số 18/2017/DSPT ngày 18/5/2017 của Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương và các Bản án số 03/2018/DSST ngày 30/5/2018; Bản án số 04/2018/DSST ngày 30/5/2018; Bản án số 05/2018/DSST ngày 31/5/2018; Bản án số 07/2018/DSST ngày 28/6/2018 của Toà án nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Xét xử tranh chấp về diện tích đất nông nghiệp. Theo nội dung các Bản án trên thì hộ gia đình Nguyễn Duy Huy và bà Ngô Thị Sửu và các con, địa chỉ : thôn Thượng Đáp xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương phải có nghĩa vụ thi hành trả cho 8 hộ dân tại địa bàn xã Nam Hồng diện tích đất nông nghiệp đã chuyển đổi mục đích sử dụng tương ứng với số tiền 234.641.000 đồng và lãi suất chậm thi hành.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BÌNH GIANG TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT, NIÊM YẾT CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CHẤP HÀNH VIÊN (11/11/2021)

Triển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tại cuộc họp triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2022 ngày 28/10/2021 về nội dung quán triệt và niêm yết Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên; Ngày 11 tháng 11 năm 2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang đã thực hiện quán triệt các nội dung Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên – ban hành theo Quyết định số 1577 ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tới toàn thể Chấp hành viên, công chức, người lao động trong đơn vị. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang cũng đã triển khai thực hiện niêm yết Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên tại cơ quan.
Các tin đã đưa ngày: