Sign In

Đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương làm việc với tập thể lãnh đạo Chi cục THADS thị xã Kinh Môn

03/11/2020

Đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương làm việc với tập thể lãnh đạo Chi cục THADS thị xã Kinh Môn
Để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, sáng ngày 29/10/2020, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Chi cục THADS thị xã Kinh Môn để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí là Trưởng các Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo; đ Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức THA và Chánh văn phòng Cục THADS tỉnh.
Thay mặt Chi cục THADS thị xã Kinh Môn, đồng chí Lương Thị Hạnh, Chi cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 trong đó nêu rõ cụ thể những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trong năm 2020, dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, sự quan tâm, chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã với sự quyết tâm, nhất trí, đồng lòng và tinh thần đoàn kết cao của tập thể Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, công chức, người lao động, đơn vị đã đạt và vượt 02 chỉ tiêu được giao, Về việc đạt 84,36% (chỉ tiêu giao là 81,5%); Về tiền đạt 57%, (chỉ tiêu giao là 38,5%); số việc đã tổ chức cưỡng chế là 06 việc đảm bảo an toàn, thành công. Bên cạnh đó, đồng chí Chi cục trưởng cũng nêu một số thuận lợi và khó khăn trong công tác thi hành án dân sự của đơn vị trong năm công tác 2020 như: lượng án lớn, nhiều vụ việc phức tạp kéo dài, đơn thư khiếu nại ... gây sức ép cho quá trình tổ chức việc thi hành án của các Chấp hành viên. Tại báo cáo, đồng chí Chi cục trưởng cũng đã nêu nổi bật nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản của Chi cục vẫn là tập trung mọi nguồn lực để giải quyết việc thi hành án, đặc biệt xác định công tác trọng tâm là giải quyết những vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng, các vụ việc phức tạp kéo dài nhằm nhanh chóng bám sát chỉ tiêu về tiền.
  Trên cơ sở báo cáo, Lãnh đạo Chi cục THADS thị xã Kinh Môn đã phát biểu ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Cục để các mặt công tác của đơn vị trong năm 2021 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
   Tại cuộc họp, các ý kiến của Trưởng phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại tố cáo, Trưởng phòng nghiệp vụ đã trao đổi và thông tin một số nội dung liên quan đến công tác nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến chức năng của các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh nhằm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với đơn vị để tham mưu giúp Lãnh đạo Cục trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành tháo gỡ những vụ việc khó khăn, phức tạp cho Chi cục.
          Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục THADS thị xã Kinh Môn trong năm 2020, biểu dương những thành tích, sự đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động. Đồng chí đánh giá cao những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị đã nêu, để tập trung mọi nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm công tác 2021. Bên cạnh đó, đồng chí Cục trưởng cũng chia sẻ cùng đơn vị những vướng mắc, khó khăn mà đơn vị đã khắc phục và sự cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Cục trưởng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo, công chức và người lao động của Chi cục phải thực sự quyết liệt, tập trung hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

                 Lãnh đạo Chi cục THADS thị xã Kinh Môn báo cáo
 
 Tiếp thu ý kiến kết luận của đồng chí Cục trưởng, trên cơ sở định hướng về những nhiệm vụ trọng tâm và sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh, với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, người lao động của đơn vị, sang năm công tác2021, Chi cục THADS thị xã Kinh Môn phấn đấu sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác được giao theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.
                                                            
                                                                                                        Nguyễn Văn Ký- Phó Chi cục trưởng
                                                                                                  Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn

 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: