Sign In

Hải Dương: Sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt, triển khai nội dung một số văn bản mới

14/04/2022

Hải Dương: Sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt, triển khai nội dung một số văn bản mới
Thực hiện chương trình công tác, chiều ngày 13/4/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 6 tháng đầu năm 2022, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và quán triệt, triển khai nội dung một số văn bản mới, Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, kế toán trưởng cơ quan Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã và toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên trong tỉnh.
Sau 06 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh, lan rộng ra nhiều địa phương trong toàn quốc, nhiều công chức các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS cấp huyện mắc Covid-19, tại các đơn vị phối hợp cũng có có ca nhiễm Covid-19 nên gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Theo Báo cáo kết quả công tác THADS 6 tháng đầu năm 2022, công tác THADS, theo dõi THAHC, các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương phải thi hành 6.053 việc, trong đó: số việc có điều kiện là 4.402 việc, chiếm 72,72%; số việc chưa có điều kiện thi hành là 1.635 việc, chiếm 27,28% tổng số việc phải thi hành.  Đã giải quyết: 2.741 việc, giảm 108 việc (3,79%) so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ giải quyết đạt 62,27%  so với số việc có điều kiện thi hành, tăng 3,86% so với cùng kỳ năm 2021. Số tiền phải thi hành 1.678.702.761.000 đồng, trong đó: số tiền có điều kiện 619.328.211.000 đồng, chiếm 36,88%, số tiền chưa có điều kiện thi hành: 1.003.611.348.000 đồng, chiếm 63,12% tổng số tiền phải thi hành. Đã giải quyết: 79.082.105.000 đồng, giảm 19.415.105.000 đồng (19,71%) so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ giải quyết đạt 12,77% so với số tiền có điều kiện thi hành, giảm 7,77% so với cùng kỳ 2021. Các cơ quan THADS trong tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với 20 trường hợp, trong đó có 05 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành trước khi cưỡng chế. Kết quả, đã tổ chức cưỡng chế thành công 11 trường hợp, trong đó 08 trường hợp không phải huy động lực lượng, 03 trường hợp phải huy động lực lượng, còn 04 trường hợp chưa tổ chức cưỡng chế, các cơ quan THADS trong tỉnh đã tiếp 06 lượt công dân tại trụ sở cơ quan, (giảm 05 lượt so với cùng kỳ năm 2021), trong đó: Cục THADS tiếp 02 lượt, các Chi cục trực thuộc tiếp 04 lượt. Số việc thuộc thẩm quyền Cục THADS tỉnh 09 việc đã giải quyết 08/09 việc, còn 01 việc khiếu nại đang trong thời hạn giải quyết. Số việc thuộc thẩm quyền của Chi cục THADS cấp huyện: 24 việc đã giải quyết 23/24 việc, còn 01 việc khiếu nại đang trong thời hạn giải quyết.

Hội nghị đã nghe các đồng chí lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Thông tư số 13 ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định quy trình xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS. Quy định của Luật THADS được sửa đổi, bổ sung năm 2022,  Thông tư số 02/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và dự thảo Quy trình hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ THADS và một số quy định về vị trí việc làm của công chức người lao động trong các cơ quan THADS..
        Tham gia thảo luận và phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất khẳng định kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế, tồn tại cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, như: tỷ lệ giải quyết về tiền thấp hơn cùng kỳ năm 2021, kỹ năng công tác của một số công chức chưa cao, bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan phức tạp nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chỉ tiêu tiêu, nhiệm vụ THADS, cũng như việc thực hiện các quy định của các văn bản mới ban hành…
                               
  Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể và cá nhân các cơ quan, đơn vị đã góp phần vào kết quả chung công tác THADS toàn tỉnh đã được được như trong Báo cáo đã nêu. Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng đó là: Tiếp tục bám sát Kế hoạch công tác của Cục THADS tỉnh, Kế hoạch công tác năm 2022 của cơ quan, đơn vị trực thuộc để chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, tiếp tục bám sát cơ sở, xác định địa bàn trọng điểm, vụ việc trọng điểm, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp huyện trong việc xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS, thực hiện nghiêm túc quy định về lựa chon tổ chức bán đấu giá tài sản; thực hiện tự kiểm tra theo Kế hoạch, báo cáo kết quả tự kiểm tra theo đúng thời gian Tổng cục THADS yêu cầu; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả các phần mềm hiện có; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, quyết tâm, nỗ lực nâng cao tỷ lệ THADS lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022).
                                                                                                   
                                                                                                         Văn phòng Cục THADS tỉnh
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: