Sign In

Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022.

11/03/2020

Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022.
Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 12/9/2019 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 26/9/2019 của Đảng ủy Cục THADS tỉnh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2022, chiều ngày 10 tháng 3 năm 2020 Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức  Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2022.
 
                                                                                   Toàn cảnh Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Cao Văn Lập- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; đồng chí Đoàn Đình Chiến- Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng; dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Trưởng các đoàn thể thuộc Cục,  toàn thể đảng viên trong Chi bộ và quần chúng ưu tú của Văn phòng.
     Đồng chí Vũ Thị lan Anh- Phó Bí thư Chi bộ khóa III trình bày báo cáo tại Đại hội
 
Sau Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Thị Lan Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ khóa III trình Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022, theo đó đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 và kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Đề án nhân sự Chi ủy Chi bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2020-2022.

                    
                                                        Các Đảng viên tham luận tại Đại hội

Thảo luận Báo cáo chính trị, các đại biểu cơ bản nhất trí với kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 trên các mặt công tác, cụ thể: Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, do đó, mọi cán bộ, đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối và vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cương xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, năm 2017, 2018 và 2019 cơ quan Văn phòng đều được công nhận là Tấp thể lao động tiên tiến; năm 2018 và 2019 được công nhận là tập thể lao động xuất sắc; công tác xây dựng tổ chức Đảng thường xuyên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu với Đảng ủy cử 02 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đã tổ chức kết nạp Đảng cho 01 đồng chí, hàng năm Chi bộ đều được công nhận là tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ và cơ quan Cục THADS tỉnh. Các đại biểu cũng tán thành với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 như trong Báo cáo Chính trị đã đề ra.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng bộ Cục THADS tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời yêu cầu Chi ủy Chi bộ bộ khóa mới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Bí thư Đảng bộ cũng đã phát biểu định hướng công tác bầu cử Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đảm bảo các đồng chí trúng cử Ban Chi ủy khóa mới phải là những đồng chí hội tụ đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định, để cùng tập thể Ban Chi ủy thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội Chi bộ lần thứ  IV, nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.
                                             
         
  Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn-  Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh  phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội Chi bộ Văn phòng Cục THADS lần thứ IV đã bầu được 03 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa mới với số phiếu tín tuyệt đối, đảm bảo theo đúng cơ cấu, số lượng.
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đồng Văn Kiên thay mặt cho các đồng chí vừa trúng cử Ban Chi ủy khóa mới cám ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Cục THADS tỉnh, cảm ơn sự ủng hộ của các đồng chí trong Ban Chi ủy và đảng viên trong Chi bộ, đồng thời kêu gọi toàn thể đảng viên của Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra.                                                                          
 
                                                                                                     Vũ Thị Lan Anh- Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: