Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương mở đợt cao điểm công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính lập thành tích chào mừng 74 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.

15/07/2020

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi trong cả nước, thực hiện Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2020 đã được Tổng cục THADS phê duyệt, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục công chức, người lao động trong toàn tỉnh về truyền thống vẻ vang của Ngành, khơi dậy tính chủ động sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể công chức người làm công tác thi hành án dân sự của tỉnh Hải Dương, vượt qua khó khăn, thách thức, vươn tới mục tiêu đạt và vượt các chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, ngày 22/5/2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch 787/KH-CTHADS phát động phong trào thi đua cao điểm THADS, theo dõi án hành chính lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020). Căn cứ Kế hoạch của Tổng cục và Cục THADS tỉnh Hải Dương, các Chi cục Thi hành án dận sự, các Phòng chuyên môn trực thuộc đã khẩn trương rà soát phân loại án chính xác, xác định số vụ việc có điều kiện, phân tích xác định những vụ việc nào tiến hành trước, vụ việc nào tiến hành sau, xem xét lựa chọn biện pháp, cách làm thích hợp với phương châm làm dứt điểm các vụ án có điều kiện “dễ làm trước, khó làm sau”, phấn đấu đến 30/9/2020 đạt chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao.
Qua hai tháng thực hiện Kế hoạch, đến ngày 30/6/2020 toàn tỉnh đã thi hành xong hoàn toàn về việc là 5229 việc/8612 việc có điều kiện đạt tỷ lệ 70.62.%; về giá trị  172.278.820.000 đồng/998.565.829.000 đồng có điều kiện đạt tỷ lệ 38.63% về tiền; trong đó Cục THADS tỉnh Hải Dương đạt 62.47 % về việc và  43.56 % về tiền. Đạt được kết quả khả quan đó là do được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Cục Thi hành án dân sự, cấp Ủy, Ủy ban nhân dân các cấp; Ban chỉ đạo thi hành án dân sự hai cấp. Sự phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các ban, ngành, tổ chức có liên quan và chính quyền cơ sở trong việc tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh, do đó, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng từ các năm trước chuyển sang đã được giải quyết dứt điểm.
Trong đợt phát động phong trào thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định số 562/QĐ-TCTHADS ngày 14/7/2020 về việc tặng Giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự  (19/7/1946 -19/7/2020). Cục THADS tỉnh Hải Dương đã vinh dự được Tổng cục THADS tôn vinh và đ/c Nguyễn Thị Hoa Hồng, Chấp hành viên trung cấp, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Chí Linh được tặng Giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự  đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân. Theo đó, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành Quyết định tặng giấy khen cho Chi cục THADS huyện Kinh Môn, Thanh Hà và cá nhân đồng chí Vũ Công an, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS huyện Thanh Hà đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Để góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong ba tháng cuối năm 2020 (30/09/2020), toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục phấu đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung tổ chức thi hành án đạt kết quả cao, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu cấp trên giao./.
 
                                                                         Nguyễn Thị Tươi- Phòng TCCB

Các tin đã đưa ngày: