Sign In

Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2020. (18/12/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐUK ngày 26/6/2017 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 03/7/2017 của Đảng bộ Cục THADS tỉnh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức  Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2020.
 

Công đoàn Bộ phận cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (18/09/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-CĐCS ngày 19/4/2017 của Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương về tổ chức đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 14/9/2017, Công đoàn cơ quan Cục THADS tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022
 

Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2015 (28/01/2016)

Ngày 22/01/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh và được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2016. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và đồngchí Nguyễn Văn Tường - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị.
 

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Thông qua 9 mục tiêu cụ thể (27/08/2015)

Trong 2 ngày 25 và 26-8, Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Các tin đã đưa ngày: