Sign In

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 (23/07/2015)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 16/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 11/11/2014 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Hải Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 20/5/2015, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức  Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương công bố Quyết định bổ nhiệm 06 Chấp hành viên sơ cấp (16/07/2015)

Ngày 26/01/2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp cho cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh. Dự buổi công bố có các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức Phòng Tổ chức cán bộ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 6 đồng chí Chấp hành viên sơ cấp mới được bổ nhiệm.
Các tin đã đưa ngày: