Sign In

Thông báo mời thầu gói thầu "May sắm trang phục năm 2015" của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng

08/09/2015

May sắm trang phục năm 2015
 
Bên mời thầu: Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng
Tên gói thầu: May trang phục ngành Thi hành án dân sự
Nguồn vốn: ngân sách nhà nước
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian phát hành HSYC: từ ngày 11/9/2015 đến hết ngày 17/9/2015
 ( trong giờ hành chính)
Địa điểm phát hành HSYC: Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng - Số 7 Lạch tray - Hải Phòng
 Điện thoại: 0313.849452, fax: 0313.734879
Hạn cuối nhận HSĐX: trước 16h ngày 17/9/2015
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng
Hội đồng may sắm trang phục ngành Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia chào hàng.
Các tin đã đưa ngày: