Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN AN LÃO THI ĐUA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

09/07/2021

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN AN LÃO THI ĐUA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021và triển khai thực hiện kế hoạch số 348/KH-CTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Cục thi hành án dân sự Thành phố v/v phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021).
Trong đợt thi hành án dân sự cao điểm, Chi cục đã chỉ đạo Chấp hành viên phải quan tâm kiểm tra về trình tự, thủ tục thi hành án đối với những vụ việc tồn đọng lâu năm, kịp thời khắc phục vi phạm trong hồ sơ. Do vậy, đã thi hành xong 03 vụ việc tồn đọng lâu năm và thu được số tiền trên 1tỷ 500 triệu đồng. Còn những vụ việc có giá trị nhỏ phối hợp với UBND các xã, thị trấn động viên, thuyết phục đương sự cam kết nộp dần và theo dõi, đôn đốc họ thực hiện đúng theo cam kết. Đối với những vụ việc thụ lý mới có giá trị lớn liên quan án tín dụng, ngân hàng đã tích cực động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án. Trường hợp vận động thấu tình, đạt lý vẫn không thi hành sẽ tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án để thi hành dứt điểm. Có trường hợp ra quyết định cưỡng chế được vận động, đôn đốc, phân tích đương sự đã thỏa thuận thi hành và thu về gần 2 tỷ đồng.
Chi cục đề ra các biện pháp tổ chức thi hành án sát với tình hình điều kiện thực tế của địa phương, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Cục Thi hành án dân sự thành phố, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp hỗ trợ của các ban, ngành của huyện và cấp ủy, chính quyền các xã – thị trấn do vậy 9 tháng năm 2021 đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể: Tổng số bản án, quyết định đã nhận là 302 bản án, quyết định; tổng số giải quyết là 507 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang là 119 việc, số thụ lý mới là 388 việc. Về tiền: Tổng số giải quyết là 87.373.224.000đ, trong đó: Số cũ chuyển sang là 60.912.899.000đ, số thụ lý mới là 26.460.325.000 đ. Trong 9 tháng năm 2021 đã thi hành xong là 355 việc, đạt tỉ lệ 77,1% và thi hành xong là 28.704.907.000đ, đạt tỉ lệ 43,36%. Chi cục vẫn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải quyết xong về việc để đảm bảo tỷ lệ thi hành xong tăng lũy tiến và tiệm cận so với chỉ tiêu được giao vào những tháng cuối năm công tác.
Cùng với đó công tác phong trào thi đua cũng được Chi cục đặc biệt chú trọng. Ngay từ đầu năm, Chi cục đã xây dựng kế hoạch tổ chức và phát động phong trào thi đua. Đồng thời, quán triệt công chức, người lao động hưởng ứng, đăng ký thi đua khen thưởng, khuyến khích đăng ký các danh hiệu thi đua cao; chuẩn bị, xây dựng đề tài, sáng kiến để áp dụng trong thực tiễn công tác thi hành án, làm cơ sở để xem xét, đánh giá đề xuất, đề nghị tặng danh hiệu thi đua cao cuối năm. Chi cục luôn chấp hành, thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và hồ sơ đề nghị khen thưởng. Việc đánh giá, bình xét đề xuất các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương điển hình và những cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi người lao động, xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được trong những năm qua.
Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác thi đua khen thưởng, thời gian tới Chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Đồng thời, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tổ chức thi hành án, tổ chức cán bộ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thi hành án; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Chi cục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, người lao động, đảm bảo thông suốt, thống nhất. Tập trung xây dựng Chi cục trong sạch, vững mạnh và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. Cùng với đó, Chi cục sẽ tổ chức triển khai đồng bộ việc thực hiện thi đua trên các mặt công tác, các nhiệm vụ chính trị của địa phương giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phấn đấu năm 2021 đạt và vượt chỉ tiêu được giao.


Theo Trần Minh Đức – Chi cục THADS huyện An Lão

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: