Sign In

Ngày 13/8/2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương tiếp Đoàn phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.

19/08/2019

Ngày 13/8/2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương tiếp Đoàn phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.
Căn cứ Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Điều 12 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) gọi là Luật THADS; Điều 32 Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ- VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
       Trên cơ sở Kết luận số 121/KL- VKS ngày 20/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số: 77/QĐ- VKS- P11 và Kế hoạch số: 78/KH- VKS- P11 ngày 15 tháng 7 năm 2019 tiến hành phúc tra việc thực hiện các yêu cầu trong Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương. Thời gian phúc tra: 01 ngày làm việc, ngày 13/8/2019, thành phần Đoàn phúc tra gồm Phòng 11 và Đại diện kiểm sát nhân dân huyện An Dương.
       Ngày 13/8/2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương tổ chức tiếp Đoàn phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng. Đoàn phúc tra đã kiểm sát việc thực hiện các nội dung của Kết luận số 121/KL- VKS- P11 ngày 20/8/2018, trong đó tập trung vào những nội dung: Kết quả việc tổ chức thực hiện những nội dung vi phạm nêu trong Kết luận; kết quả việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm của lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên đã để xảy ra những vi phạm nêu trong Kết luận; kết quả khắc phục những vi phạm của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương theo Kết luận.
       Tại buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện những nội dung trong Kết luận số 121/KL- VKS- P11 ngày 20/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.


        Về cơ bản, những vi phạm được nêu trong Kết luận của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã được Chấp hành viên, công chức trong đơn vị tiếp thu và khắc phục như: việc tổ chức thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 20, khoản 2 Điều 44 Luật THADS; khắc phục tình trạng chậm xác minh điều kiện thi hành án; đã gửi thông báo cho người thừa kế, người quản lý tài sản, để xác định việc chuyển giao nghĩa vụ thi hành án; tiến hành lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 61 Luật THADS và Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015; đơn vị đã yêu cầu đương sự sửa đổi, bổ sung đơn và cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan theo quy định tại Điều 31 Luật THADS, để đảm bảo việc ra quyết định thi hành án đúng với nội dung bản án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Đơn vị đã sắp xếp lại kho vật chứng cho khoa học, những tài sản không phải là vật chứng được đưa ra khỏi kho, tiến hành phân loại vật chứng và thực hiện việc quản lý kho vật chứng theo đúng quy định tại Điều 123 Luật THADS, khoản 1 Điều 12 Thông tư số 01/2016 và các điểm d, e khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 12 Thông tư 01/2017; khoản 3 Điều 7, Điều 11 Quy chế số 18 về quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ. Đối với tang vật, vật chứng mà bản án, quyết định tuyên tịch thu, sung công hoặc tịch thu tiêu hủy thực hiện đúng theo quy định tại Điều 124 và 125 Luật THADS. Đơn vị đã khắc phục vi phạm đối với kế toán nghiệp vụ nêu trong Kết luận. Việc khắc phục vi phạm của Chấp hành viên, công chức đều có văn bản lưu thành một tập tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi.


       Sau phúc tra, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm và tiếp thu, khắc phục vi phạm của tập thể lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức trong đơn vị. Đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, sổ sách tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình Đoàn làm việc tại đơn vị. Việc phúc tra của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương nhằm bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và công tác kiểm sát thi hành án dân sự; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và hoạt động thi hành án.

Tác giả ảnh: Phạm Thế Toàn-CHV Chi cục THADS Huyện An Dương
Theo Lê Thị Ngời-CHV Chi cục THADS huyện An Dương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: