Sign In

Ngày 31/7/2015, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án để trả nợ cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

06/08/2015

Ngày 31/7/2015, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án để trả nợ cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. 
       Theo Quyết định công nhận thỏa thuận số 08/QĐST-KDTM ngày 15/8/2014 của Tòa án nhân dân quận Hải An: Ông Phạm Mạnh Hải, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, anh Phạm Mạnh Hải và chị Bùi Thị Lan Anh (Bên phải thi hành án) cùng trú tại: Số 40 đường Ngô Gia Tự, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng phải trả Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Bên được thi hành án) tổng tiền gốc và lãi: 3.619.258.540 đồng trong đó: Nợ gốc 1.766.800.000 đồng, nợ lãi 1.852.458.540 đồng và phải tiếp tục trả lãi từ ngày 08/8/2014 đến khi thi hành xong.
       Sau khi thụ lý thi hành vụ việc, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An đã tích cực tổ chức cho hai bên đương sự thỏa thuận thi hành án nhiều lần, kiên trì cùng chính quyền địa phương giải thích pháp luật, động viên thuyết phục bên phải thi hành án tự nguyện thi hành án nhưng không có kết quả. Mặc dù phía Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Bên được thi hành án) đã tạo điều kiện thuận lợi cho bên phải thi hành án tự bán tài sản thế chấp thanh toán cho Ngân hàng khoản nợ gốc 1.766.800.000 đồng, sau đó Ngân hàng sẽ miễn cho toàn bộ khoản nợ lãi 1.852.458.540 đồng và khoản lãi kể từ ngày 08/8/2014 đến khi thi hành xong.
       Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp không thể động viên thuyết phục bên phải thi hành án tự nguyện thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thế chấp, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho người được thi hành án, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
       Ngày 27/7/2015, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An đã lập Kế hoạch cưỡng chế và ra Quyết định cưỡng chế kê biên số 04/QĐ-CCTHA.
 

      Đúng như kế hoạch: Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 31/07/2015, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An đã phối hợp cùng các ban ngành, chính quyền địa phương thực hiện kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án là: Toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số 030312 NONO (hồ sơ gốc số 4245) do UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 09/6/2003 đứng tên ông Phạm Mạnh Hưởng và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt tại địa chỉ số 40 đường Ngô Gia Tự, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo quy định của pháp luật.
      Theo quy định pháp luật, sau khi kê biên tài sản thế chấp sẽ được xử lý để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của ông Phạm Mạnh Hải, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ông Phạm Mạnh Hải và bà Bùi Thị Lan Anh (bao gồm cả tiền gốc, lãi: 3.619.258.540 đồng), ngoài ra các đương sự còn phải chịu khoản tiền lãi chậm thi hành án từ ngày 08/8/2014 cho đến khi thi hành xong và các khoản chi phí cưỡng chế.
      Như vậy, do không tự nguyện thi hành nghĩa vụ, bên phải thi hành án đã không được xét miễn khoản nợ lãi 1.852.458.540 đồng và khoản lãi kể từ ngày 08/8/2014 đến khi thi hành xong, đồng thời phải chịu thêm các khoản chi phí cưỡng chế. Đây cũng là sự cảnh tỉnh cho những người trây ỳ không tự nguyện thi hành án.
 


Theo Nguyễn Văn Lai - Chi cục THADS quận Hải An

Các tin đã đưa ngày: