Sign In

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

19/02/2020

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 301/KH-UBNDTP ngày 18/12/2019, sáng ngày 18/02/2020, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành (THADS) phố năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: