Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

18/02/2020
Thực hiện Kế hoạch số 301/KH-UBNDTP ngày 18/12/2019, sáng ngày 18/02/2020, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành (THADS) phố năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của đồng chí Trần Hồng Quang, Cục trưởng Cục THADS, Phó Trưởng ban Ban Chỉ  đạo THADS thành phố; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo THADS thành phố; đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành thành phố; Cục trưởng, các Phó Cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS thành phố; Trưởng ban Ban chỉ đạo THADS quận, huyện; Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện; các đồng chí trong Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo THADS thành phố và các phóng viên Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Báo Pháp luật Việt Nam, Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố dự và đưa tin.
Năm 2019, Ban Chỉ đạo THADS thành phố đã tham mưu tốt cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các chỉ tiêu chủ yếu về tổ chức thi hành án dân sự được triển khai thực hiện đạt kết quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo tiền đề quan trọng trong triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo. Kết quả thi hành án đã tiếp tục có sự tăng trưởng bền vững. Ban Chỉ đạo THADS thành phố, các Ban Chỉ đạo THADS quận, huyện tiếp tục được kiện toàn thêm một bước theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS. Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thông báo phân công nhiệm vụ của các Thành viên Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp giữa Cục THADS thành phố với các Ban, Ngành đã đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng và kết quả tổ chức thi hành án dân sự. Các Quy chế phối hợp tiếp tục phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần khắc phục được những tồn tại, hạn chế của những năm trước đây, công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở, tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả; triển khai các đợt thi hành án dân sự tập trung gắn với việc tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ có tài sản lớn, đương sự không tự nguyện thi hành, giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành. Những việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án thành công đảm bảo an toàn tuyệt đối; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Ban Chỉ đạo THADS đã cơ bản phát huy được cả hệ thống chính trị ở cơ sở tích cực tham gia thực hiện vào công tác tổ chức thi hành án dân sự, tạo nên sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, làm cho các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân toàn thành phố thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với công tác THADS góp phần vào xây dựng phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị của thành phố. Trình độ nghiệp vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức thi hành án dần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công tác THADS trên địa bàn thành phố được nâng lên, đề ra các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đã tạo được bước đột phá trong công tác THADS.
Tuy nhiên, trong dự thảo Báo cáo Kết quả công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo THADS thành phố do đồng chí Trần Hồng Quang - Cục trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố trình bày tại Hội nghị đã thẳng thắng chỉ ra hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS của thành phố vẫn còn những tồn tài hạn chế như: Việc họp định kỳ mỗi quý một lần của Ban Chỉ đạo quận, huyện còn chưa được thực hiện thường xuyên, thành nếp; chủ yếu sơ kết bằng văn bản báo cáo; Các thành viên Ban Chỉ đạo khi có sự thay đổi vị trí công tác dẫn đến khuyết thành viên Ban Chỉ đạo có lúc chậm được bổ sung, kiện toàn kịp thời; Công tác phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự để giải quyết vướng mắc, khó khăn có lúc, có nơi chưa kịp thời, chủ động, ảnh hưởng đến kết quả phối hợp và sự chỉ đạo của mỗi đơn vị phối hợp. Kết quả giải quyết án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng chưa cao, một số vụ việc có giá trị thi hành lớn chưa tổ chức hành dứt điểm (vụ Công ty TNHH Vạn Lợi gần 600 tỷ đồng, vụ Công ty Cổ phần Thép Việt Nhật hơn 200 tỷ đồng, vụ Công ty CP Vận tải biển Việt Nam hơn 512 tỷ, vụ Lê Minh Quang hơn 384 tỷ), một số vụ việc phức tạp vẫn chưa được giải quyết dứt điểm (vụ 189 Cầu Đất, ...); Một số vụ việc cưỡng chế thi hành án chậm được triển khai theo kế hoạch do khó khăn trong công tác bảo vệ cưỡng chế, phần nào tác động tiêu cực đến thái độ, trách nhiệm thực hiện của người phải thi hành án; Một số Ban Chỉ đạo THADS quận, huyện chưa được quan tâm cấp kinh phí hoạt động như theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS.
Những tồn tại, hạn chế trên do một số nguyên nhân chính sau: Công tác chỉ đạo giải quyết những việc thi hành án trọng điểm, phức tạp do vụ việc đã kéo dài nhiều năm, các quy định của pháp luật đã có nhiều sự thay đổi, đồng thời cần phải có sự phối hợp, chỉ đạo của nhiều ngành, nhiều cấp nên rất khó khăn, mất thời gian, thậm chí nếu không có cơ chế “Mở” thì không thể giải quyết dứt điểm được vụ việc. Khối lượng công việc phải tổ chức thi hành án ngày càng nhiều, số lượng vụ việc và giá trị phải thi hành lớn, tính chất phức tạp hơn. Trong khi thể chế còn có quy định quá chặt chẽ hoặc rườm rà về thủ tục, quyền hạn của chấp hành viên hạn chế; ý thức chấp hành pháp luật của nhiều công dân, tổ chức, doanh nghiệp không cao; nhiều đương sự lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kéo dài thời gian tổ chức thi hành án, hạ uy tín của Chấp hành viên và cơ quan THADS... Do tính chất phức tạp của nhiều vụ việc, một số cơ quan ban, ngành vẫn ngại va chạm, nhất là các vụ phải tổ chức cưỡng chế. Một số Quy chế phối hợp giữa Cục THADS thành phố với các cơ quan hữu quan chưa được triển khai thực hiện. Công tác tham mưu của Cục THADS thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký đôi lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, trụ sở làm việc của các cơ quan THADS thành phố còn chật hẹp, kho vật chứng của các đơn vị hầu hết đang phải đi thuê.
Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của một số cơ quan hưu quan, Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự: Phối hợp trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự (Công an thành phố); Phối hợp trong kiểm sát việc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự (Viện Kiểm sát nhân dân thành phố); Phối hợp trong công tác theo dõi thi hành án hành chính của cơ quan THADS theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Toà án (Tòa án nhân dân thành phố); Công tác phối hợp trong việc tổ chức thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh thành phố Hải Phòng); Chỉ đạo các cơ quan hữu quan tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, đặc biệt là tập trung chỉ đạo giải quyết vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương (Ban Chỉ đạo THADS huyện Thuỷ Nguyên).
Để ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp về thi hành án dân sự năm 2019, thay mặt đồng chí Chủ tịch UBNDTP, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Phó  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trao bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận và biểu dương kết quả công tác thi hành án dân sự, đánh giá cao vai trò và kết quả của công tác phối hợp các ngành, các cấp trong công tác thi hành án dân sự, góp phần quan trọng vào kết quả của công tác thi hành án dân sự toàn thành phố. Dự báo, trong những năm tiếp theo, cùng với sự tăng trưởng quy mô của các hoạt động kinh tế, số lượng vụ việc phải tổ chức thi hành án dân sự cùng sẽ tăng theo. Năm 2020 là năm “Nước rút”, năm cuối cùng thực hiện Kế hoạt Phát triển kinh tế - xã hội nhiệm 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Do đó, yêu cầu Cục THADS thành phố cần chủ động, sáng tạo, quyết tâm tìm ra những giải pháp mới, hiệu quả cao hơn nữa. Đồng thời, yêu cầu các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo THADS thành phố chủ động, phát huy cao hơn nữa vai trò trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan hưu quan (đặc biệt Công an, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Hải Phòng, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính,….) phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa trong công tác thi hành án dân sự, góp phần vào giải phòng nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh và trật tự xã hội của thành phố.
Đỗ Thị Thanh Thuỷ - Cục THADS thành phố Hải Phòng