Sign In

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

24/04/2020

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN  DÂN SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Ngày 23/4/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2020. Thứ trưởng Mai Lương Khôi chủ trì điểm cầu tại Hà Nội, cùng dự có các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và 63 điểm cầu địa phương các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

       Theo Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Tổng cục THADS, toàn quốc đã thi hành kết quả về việc đạt 53% (giảm 0,13% so với cùng kỳ năm 2019) về tiền đạt 17,21% (tăng 0,58% so với cùng kỳ năm 2019). Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi ghi nhận và đánh giá cao kết quả THADS 6 tháng đầu năm của các cơ quan THADS toàn quốc. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covit-19 ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của các cơ quan THADS nên ngay sau Hội nghị đồng chí yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố phải quyết tâm, triển khai các chỉ đạo của cấp trên một cách đầy đủ, kịp thời, thống nhất về nhận thức và hành động, có sự linh hoạt đối với đặc thù của mỗi địa phương. Năm nay là năm cuối cùng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 nên nhiều việc phải tổng kết, đánh giá, đề xuất giải pháp chiến lược cho nhiệm kỳ tiếp theo; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, TAND và THA, các cơ quan Thi hành án dân sự cần rà soát chương trình công tác, kế hoạch công tác trọng tâm để có sự bổ sung nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp trong tình hình mới. Lãnh đạo các đơn vị phải sâu sát hơn trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tìm ra giải pháp mới, tháo gỡ khó khăn, tăng cường kỷ cương kỷ luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt tự kiểm tra. Trong bối cảnh phòng chống bệnh Covid, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng, tổ chức Đại hội đảng thành công tại các đơn vị…
 

Điểm cầu Tổng cục Thi hành án dân sự
 
       Để triển khai kịp thời chỉ đạo của cấp trên, ngay buổi chiều cùng ngày, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020 bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu Cục Thi hành án dân sự thành phố và điểm cầu tại các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện qua phần mềm trực tuyến TranS. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn thành phố đạt được kết quả cơ bản như sau:
       Về việc, tổng số thụ lý là 10.232việc, giảm 205 việc (4,32%) so với cùng kỳ, trong đó có: 7.072 việc có điều kiện giải quyết (69,63%), 3.072 việc chưa có điều kiện giải quyết (43,44%). Trong số việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 3.345việc, đạt tỷ lệ 47,3%(so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục giao còn thiếu 33,2%).
Về tiền, tổng số tiền thụ lý trên 6.467 tỷ 721 triệu, 795 nghìn đồng, giảm3.805.241.047.000 đồng (79,55%) so với cùng kỳ, trong đó: có 6.374.929.158.000  đồng có điều kiện giải quyết (61,74%), 1.947.540.950.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (30,55%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 285.382.250.000 đồng, đạt tỷ lệ 7,25%(so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục giao còn thiếu 30,75%).
       Đánh giá chung, mặc dù có ảnh hưởng của dịch bệnh song kết quả 06 tháng/2020 vẫn có nhiều chuyển biến tích cực, bộ máy tổ chức được quan tâm, củng cố và kiện toàn nhất là đối với các đơn vị có lượng án lớn (Chi cục THADS quận Hồng Bàng, quận Lê Chân); công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật làm việc có nhiều tiến bộ; công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan, các trại giam, trại tạm giam được đẩy mạnh; kết quả thi hành xong về tiền tăng so cùng kỳ năm 2019 (tăng 21.795.671.000 đồng (8,27%) và tăng 3,38% về tỷ lệ).        Tuy nhiên, kết quả công tác 06 tháng cũng còn nhiều hạn chế như số lượng án có điều kiện nhưng chưa thi hành xong vẫn còn cao, nhất là về tiền; nhiều mặt công tác chưa đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra theo Kế hoạch năm công tác 2020...cần phải có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay mới đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.
       Tại các điểm cầu tham gia hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã tích cực phát biểu ý kiến đánh giá về thực trạng kết quả của đơn vị, khó khăn vướng mắc, khả năng hoàn thành nhiệm vụ năm nay và giải pháp cụ thể để thực hiện. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quang-Cục trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 04, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật đặc biệt đối với đội ngũ chấp hành viên; thực hiện nguyên tắc làm việc “đi báo việc, về báo công”, rà soát toàn bộ công việc (đặc biệt đối với các thủ trưởng đơn vị mới), thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tuần, chỉ đạo sát sao từng vụ việc; Đối với thực hiện chỉ tiêu việc và giá trị yêu cầu các đơn vị thực hiện kịp thời việc tiêu huỷ, trả tiền cho đương sự, thu trước xét xử, tăng cường đi cơ sở,… đối với các vụ việc có giá trị lớn, đã có kết luận của Cục trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện; Về công tác kiểm tra và giải quyết KNTC, các đơn vị thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, đảm bảo thực chất, giải quyết KNTC từ cơ sở, không để tình trạng không giải quyết, đương sự bức xúc, KNTC vượt cấp. Về tài chính kế toán, dự báo kinh phí ngân sách năm 2020 khó khăn hơn, các đơn vị sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiểu quả, đúng chế độ; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng thông tin trong công tác, thực hiện hiệu quả các phần mềm; Tăng cường công tác phối hợp đặc biệt trong giai đoạn hiện nay có nhiều khó khăn do dịch bệnh chưa kết thúc…Tất cả các cơ quan THADS thành phố cùng cố gắng và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020./.


Theo Đỗ Thị Thanh Thuỷ - Phòng Kiểm tra & GQKNTC

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: