Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức chào cờ, hát quốc ca và sinh hoạt dưới cờ

08/06/2018

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức chào cờ, hát quốc ca và sinh hoạt dưới cờ
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thông tri số 19-TT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ; Công văn số 468-CV/ĐU ngày 29/3/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố,  Đảng uỷ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố đã ban hành Kế hoạch số 117–KH/ĐU ngày 12/4/2018 về tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ trong các cơ quan Thi hành án dân sự toàn thành phố.
       Tại Cục Thi hành án dân sự thành phố, việc tổ chức chào cờ định kỳ hàng tháng được giao cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ lần lượt thực hiện. Các Chi bộ có trách nhiệm xây dựng nội dung chào cờ và sinh hoạt dưới cờ theo lịch đã được thông báo công khai. Nội dung chào cờ và sinh hoạt dưới cờ được Bí thư Đảng bộ duyệt trước ngày tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, các Chi bộ có thể vận dụng, thực hiện nội dung với tinh thần sáng tạo, đổi mới hình thức sinh hoạt cho phù hợp với nghiệp vụ chuyên môn của từng chi bộ hoặc phù hợp với sự kiện trong thời gian tổ chức.
       Sáng ngày 04/6/2018, tại trụ sở cơ quan, Đảng uỷ Cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ thường kỳ tháng 6/2018. Tham dự buổi lễ gồm toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố và đại diện lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố quyết định khen thưởng đột xuất. Sau nghi thức Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca là sinh hoạt dưới cờ. Nội dung sinh hoạt dưới cờ gồm: Nghe kể chuyện “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt đảng”; Tổ chức công bố các quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự; Đồng chí Trần Hồng Quang, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố phát biểu chỉ đạo, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 

Đ/c Trần Hồng Quang- Cục trưởng Cục Thi hành án dan sự TP trao cácQuyết định khen thưởng đột xuất

        Buổi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ được thực hiện theo đúng nghi lễ, trang trọng, nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia chào cờ với trang phục chỉnh tề, tinh thần tích cực, hưởng ứng nhiệt tình.Thông qua lễ chào cờ, nghe kể chuyện về Bác Hồ, việc tôn vinh nhiều đồng chí đã đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua… đã góp phần mang lại tinh thần làm việc mới, rèn luyện tác phong và ý thức chấp hành nghiêm thời gian làm việc, kỷ luật lao động, khích lệ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp hơn.    


Theo Văn phòng Cục Thi hành án dân sự TP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: