Sign In

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng

06/08/2015

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng

04/06/2015

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% vào cuối năm 2015; Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự; Thông báo số 1088/TB-TCTHADS ngày 16/4/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về Kết luận của Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại buổi làm việc ngày 08/4/2015 với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Ngân hàng Vietinbank).

 

Thực hiện chương trình công tác, trong hai ngày 23/5/2015 và 24/5/2015, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Ngân hàng Vietinbank tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo hai đơn vị với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục trực thuộc và các Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank tại hai địa phương là thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng nhằm thảo luận, bàn các giải pháp liên quan đến công tác xử lý nợ xấu, thi hành các vụ việc liên quan đến Ngân hàng Vietinbank. Đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành và đồng chí Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietinbank Lê Đức Thọ đồng chủ trì Hội nghị tại hai địa phương, tham dự Hội nghị còn có Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ thuộc Tổng cục (Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo), đại diện Văn phòng Tổng cục, Tổ xử lý nợ xấu của Tổng cục; Lãnh đạo và một số cán bộ thuộc Phòng Quản lý nợ có vấn đề, Phòng Pháp chế Ngân hàng Vietinbank; tại Hải Phòng có đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng.

   

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý nợ có vấn đề thuộc Ngân hàng Vietinbank đã trình bày tóm tắt kết quả rà soát, tình hình xử lý thu hồi nợ qua thi hành án tại các chi nhánh trực thuộc trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Theo đó, qua kết quả rà soát, phân loại, tổng hợp của Ngân hàng Vietinbank, tính đến thời điểm 20/5/2015, tổng số các vụ việc Ngân hàng Vietinbank chuyển sang cơ quan thi hành án dân sự tại khu vực Hà Nội và Hải Phòng là khoảng gần 200 việc, tương ứng với tổng số tiền dư nợ gốc còn phải thi hành là gần 700 tỷ đồng. Đại diện phía Ngân hàng Vietinbank cũng trình bày những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi nợ qua thi hành án tại hai địa bàn, phân tích những nguyên nhân của tồn tại, vướng mắc, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với từng vụ việc cụ thể, trong đó tập trung bàn giải pháp thi hành một số vụ việc phức tạp, nổi cộm, giá trị còn phải thu hồi lớn (tại Hà Nội là 05 vụ, tại Hải Phòng là 11 vụ). Tại buổi làm việc, ngoài các vụ việc nổi cộm nêu trên, đồng chí Tổng Cục trưởng và đồng chí Tổng Giám đốc cũng yêu cầu từng đơn vị Chi cục và các Chi nhánh ngân hàng báo cáo, trao đổi, thông tin một cách công khai, rõ ràng những nội dung liên quan đến từng vụ việc theo danh sách rà soát, trên cơ sở đó thống nhất phương án giải quyết cụ thể đối với những vụ việc có điều kiện thi hành, cho ý kiến chỉ đạo đối với những vụ việc còn có khó khăn vướng mắc, phức tạp.

   

Cuối buổi làm việc tại từng địa phương, đồng chí Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đều có kết luận để làm cơ sở cho các đơn vị tổ chức thực hiện. Theo đó, đồng chí Tổng Cục trưởng chỉ đạo: Lãnh đạo Cục, các Chi cục, các Chấp hành viên thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng cần xác định rõ việc tổ chức thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống, nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về giải quyết nợ xấu cho ngân hàng. Thực hiện tốt nhiệm vụ này là góp phần tích cực vào việc thực hiện một chủ trương lớn của Chính phủ giảm nợ xấu cho ngân hàng, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự. Qua báo cáo của các đơn vị cho thấy còn nhiều việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng nhưng chưa được tổ chức thi hành dứt điểm, ngoài các nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan từ phía Chấp hành viên, thủ trưởng cơ quan thi hành án cũng như sự phối hợp từ phía chi nhánh Ngân hàng Vietinbank tại địa bàn. Yêu cầu Cục, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc tại thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Vietinbank tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Tổng Cục trưởng và Tổng Giám đốc Vietinbank đối với từng vụ việc, bảo đảm thời gian, hiệu quả, Tổng cục sẽ theo dõi và kiểm tra kết quả thực hiện. Đề nghị các chi nhánh Ngân hàng Vietinbank tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục, Chi cục giải quyết các vướng mắc trong thi hành để thu hồi nợ cho ngân hàng; chi nhánh Ngân hàng và Cục, Chi cục rà soát, lựa chọn một số vụ việc điểm, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo thi hành án, phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan để tập trung chỉ đạo, thi hành dứt điểm, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, pháp luật, đồng thời bảo đảm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn; nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Tổng cục để hướng dẫn, chỉ đạo. Các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục có trách nhiệm tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cơ quan thi hành án dân sự về nghiệp vụ, Cục rà soát, tạo điều kiện, bố trí nhân lực và các điều kiện cần thiết tăng cường cho các Chi cục có nhiều án, khó khăn. Đề nghị Ngân hàng Vietinbank Hội sở chính chỉ đạo các Phòng chuyên môn tham gia quá trình xét xử, tuyên án củaTòa án, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các cơ quan thi hành án dân sự tháo gỡ khó khăn. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội, Hải Phòng tiếp tục chủ động hơn, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xử lý nợ xấu, thu hồi nợ tại địa bàn, riêng tại Hải Phòng, hai cơ quan cần nghiên cứu, báo cáo đề xuất việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị tăng cường hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự tại thành phố.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Thọ - Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietinbank đã chân thành cảm ơn Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Tổng Cục trưởng đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác thi hành án dân sự trong đó có thi hành thu hồi nợ cho Ngân hàng Vietinbank thời gian qua, cảm ơn các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục, các Chi cục trực thuộc tại thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng đã và đang quyết liệt chỉ đạo việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tháo gỡ khó khăn giúp ngân hàng sớm thu hồi vốn, giải quyết nợ xấu cho hệ thống ngân hàng. Đồng thời, đồng chí cũng thẳng thắn đánh giá rằng công tác phối hợp giữa chi nhánh Ngân hàng Vietinbank với cơ quan Thi hành án dân sự tại hai địa bàn Hà Nội, Hải Phòng trong thời gian qua mặc dù đã tích cực, chủ động, mang lại hiệu quả thiết thực, song vẫn còn một số vụ việc có lúc, có thời điểm sự phối hợp chưa thực sự nhịp nhàng, chặt chẽ dẫn đến việc giải quyết còn chậm, chưa thu hồi được nợ. Đồng chí yêu cầu các chi nhánh tiếp tục có sự phân công cụ thể trong Ban Giám đốc, phòng ban trực tiếp xử lý, phối hợp với Chi cục, Chấp hành viên bàn phương án giải quyết cụ thể, có lộ trình thời gian và quyết tâm thực hiện; phân công Phòng Quản lý nợ có vấn đề là đầu mối tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý các đề xuất của Chi nhánh, Phòng Pháp chế tham gia quá trình tố tụng, tuyên án của Tòa án để hỗ trợ phục vụ tốt cho công tác thi hành án, hỗ trợ các chi nhánh xử lý các vấn đề pháp lý.

Qua kết quả làm việc tại hai địa phương, có thể thấy sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, sự phối hợp tích cực của Ngân hàng Vietinbank trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự, tập trung tháo gỡ khó khăn, đề ra các giải pháp xử lý nợ xấu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức thực hiện nghiêm những kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo hai cơ quan kỳ vọng sẽ góp phần tạo hiệu ứng tốt trong công tác thi hành án nói chung cũng như thi hành thu hồi, xử lý nợ xấu trong toàn hệ thống nói riêng.

 


 


Theo THEO TRANG TIN THIHANHANHCM.GOV.VN

Các tin đã đưa ngày: