Sign In

“Chỉ đạo của UBND thành phố về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự”

09/04/2021

“Chỉ đạo của UBND thành phố về việc tăng cường công tác  thi hành án dân sự”
Nhằm phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2021 hướng tới kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương. Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố ra văn bản chỉ đạo số 2141/UBND-NC2 V/v tăng cường công tác thi hành án dân sự.
       Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, cơ quan, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với Cục Thi hành án dân sự thành phố thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm như:
      Các sở, cơ quan, ban, ngành thành phố, đặc biệt là các cơ quan trong Khối Nội chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành dân sự (THADS) khi có yêu cầu, đề nghị của cơ quan THADS và Chấp hành viên, phối hợp tốt việc tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, xác minh điều kiện thi hành án, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc thực hiện việc cung cấp thông tin, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho cơ quan THADS; phối hợp thực hiện hiệu quả các quyết định về áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án. Phối hợp với cơ quan THADS trong công tác vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án.
       Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện kịp thời xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong cưỡng chế thi hành án theo đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự; kiên quyết xử lý theo quy định những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án. Chỉ đạo cơ quan Điều tra hai cấp trong quá trình khởi tố, điều tra cần xác minh, làm rõ các tài sản có liên quan, kịp thời áp dụng các biện pháp bảo đảm để tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản nhằm hạn chế việc tẩu tán tài sản, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS,...
       Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự, nhất là những vụ việc phải tổ chức cưỡng chế, việc thi hành án lớn, phức tạp, khó thi hành, đảm bảo đúng pháp luật, giúp cơ quan Thi hành án dân sự kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vi phạm (nếu có) trong công tác thi hành án dân sự.
       Tòa án nhân dân thành phố, quận, huyện kịp thời chuyển giao, thụ lý, giải quyết, giải thích bản án, quyết định, trả lời kiến nghị theo yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền; phối hợp tốt với cơ quan thi hành án trong việc thụ lý, giải quyết các việc liên quan đến tài sản bảo đảm mà cơ quan thi hành án dân sự đang xử lý, nhất là các tài sản bảo đảm là tài sản thế chấp trong các vụ việc kinh doanh thương mại đã được Tòa án xét xử, phán quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.
      Kho bạc Nhà nước thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng chỉ đạo các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc xác minh, phong tỏa tài sản, tài khoản; khấu trừ tiền trong tài khoản; giải tỏa việc phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản của người phải thi hành án thi hành án.
       Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện tốt việc phối hợp xác minh, khấu trừ thu nhập của người phải thi hành án.
       Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Tăng cường chỉ đạo công tác THADS, thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả công tác THADS trên địa bàn để có biện pháp chỉ đạo cụ thể. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết đối với các vụ việc phức tạp theo đề xuất của Ban chỉ đạo THADS cùng cấp; yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong quá trình thi hành các bản án cụ thể, đặc biệt là các vụ việc THADS có khó khăn, phức tạp, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp với các cơ quan THADS để tổ chức thi hành có hiệu quả các vụ việc về THADS tại địa phương; quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo THADS và cơ quan THADS cùng cấp theo nội dung Công văn liên ngành số 17558/CVLB-BTC-BTP ngày 19/12/2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.
       Cục Thi hành án dân sự thành phố: Xây dựng và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các đợt thi hành án dân sự cao điểm; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố theo dõi, chỉ đạo giải quyết kịp thời những việc thi hành án lớn, phức tạp, trọng điểm, có khả năng ảnh hưởng lớn đến sự ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, được dư luận quan tâm; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về việc, về tiền mà Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao; thi hành xong các khoản thu cho ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ cao hơn năm 2020 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; thi hành hiệu quả những việc thi hành án liên quan đến án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tham mưu đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự.
       Trong bối cảnh đất nước, thành phố đang ra sức nỗ lực thực hiện toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh chính trị, văn hóa xã hội,...vượt qua ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chỉ đạo kịp thời của UBND thành phố về tăng cường công tác thi hành án dân sự góp phần quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ giúp hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua; tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa các sở, cơ quan, ban, ngành địa phương với các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố.


Theo Mai Trung Nghĩa- Phó Chánh Văn phòng Cục THADS TP

Các tin đã đưa ngày: