Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức họp báo quý II năm 2017

07/04/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức họp báo quý II năm 2017
     Sáng ngày 7/4/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức họp báo về công tác thi hành án dân sự, hành chính quý II năm 2017. Tham dự Họp báo có các đồng chí đại diện Lãnh đạo một số cơ quan tỉnh Hà Nam: Sở Thông tin - Truyền thông, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Cục, Trưởng Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trực thuộc; đại diện các cơ quan Báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; đồng chí Bùi Đức Thái - Cục trưởng chủ trì buổi họp báo.
 
     Tại buổi họp báo, đồng chí Vũ Ngọc Phương – Phó Cục trưởng thông báo tóm tắt thông tin trong Thông cáo báo chí: Trong 6 tháng đầu năm 2017, cơ quan THADS tỉnh đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả toàn ngành đã thi hành xong 821 việc/1.157 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 71%; thi hành xong 25.325.949.000 đồng/161.276.078.000 đồng có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 16 %. Kết quả thi hành án hành chính còn 01 việc đang tổ chức thi hành.
    
    
     Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân luôn được lãnh đạo Cục THADS tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai nhằm nắm bắt, xử lý thông tin, hướng dẫn, giải thích quyền lợi và nghĩa vụ cho đương sự nắm rõ và chấp hành. Công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hữu quan trong THADS được thực hiện đồng bộ, hiệu quả… Trong 6 tháng cuối năm 2017, ngành THADS tỉnh tập trung quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tổ chức thi hành án, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là những vụ việc có khoản tiền phải thi hành án lớn liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng. Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân bảo đảm đúng thời hạn, trình tự theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thi hành án hành chính và theo dõi thi hành án hành chính.

    
     Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính trong THADS. Đồng thời tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức chấp hành viên, chuẩn mực nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

    
     Phát biểu kết luận buổi họp báo, Cục trưởng – Bùi Đức Thái nhấn mạnh: Việc tổ chức họp báo được đơn vị tổ chức định kỳ hằng quý nhằm chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nâng cao tính minh bạch trong tổ chức và hoạt động THADS. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác THADS, bảo đảm bản án có hiệu lực phải được chấp hành nghiêm chỉnh theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.
                                       Nguyễn Xuân Thắng - VP Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Các tin đã đưa ngày: