Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2020.

25/06/2020

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2020.
        Ngày 29/4/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Ngọc Phương – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố.
 
     Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Phương – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2020. Qua báo cáo cho thấy, mặc dù đầu năm 2020 tình hình dịch bệnh phần nào gây ảnh hưởng tới việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ khiến kết quả thi hành xong về việc và giá trị giảm so với cùng kỳ, cụ thể: Về việc đạt 62,50% (giảm 5,5% so với cùng kỳ); về giá trị đạt 4,67% (giảm 6,33% so với cùng kỳ; so với chỉ tiêu được Tổng cục giao, thiếu 19,5% về việc và 34,33% về giá trị). Một số Chi cục hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao về giá trị như Chi cục THADS huyện Lý Nhân (đạt 42,87%). Đồng chí Vũ Ngọc Phương – Phó Cục trưởng đánh giá kết quả toàn Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các mặt công tác được duy trì thực hiện tốt, cụ thể: (i) Công tác văn phòng được duy trì thực hiện thường xuyên. Đặc biệt triển khai có hiệu quả việc cập nhật báo cáo thống kê theo Thông tư mới số 06/2019/TT-BTP, cập nhật phần mềm quản lý văn bản theo hướng dẫn của Tổng cục; (ii) Công tác chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Cục luôn theo sát các đơn vị trong việc nắm bắt tình hình, triển khai thực hiện nhiệm vụ, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc mới thụ lý; (iii) Công tác tự kiểm tra được thực hiện tốt theo đúng quy trình, đảm bảo tính chính xác trong việc phân loại hồ sơ thi hành án và tính thực chất của kết quả công tác THADS; (iv) Công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn nhân sự được thực hiện tốt, đặc biệt là trong công tác đào tạo bồi dưỡng và công tác quy hoạch, bổ nhiệm; (v) Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được quan tâm thực hiện kịp thời nhằm động viên công chức, người lao động trong Ngành tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; (vi) Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác THADS tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, đặc biệt ngay từ đầu năm đã ký quy chế phối hợp công tác với Sở tài nguyên và môi trường tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đồng chí Vũ Ngọc Phương – Phó cục trưởng cũng nhấn mạnh đến một số lý do chưa đạt chỉ tiêu giao là do ngay từ đầu năm 2020, Văn phòng Cục đã thụ lý 01 việc với số tiền phải thi hành lớn hơn 629 tỷ đồng (chiếm 73,05% trên tổng số tiền phải thi hành) nên ảnh hưởng đến toàn bộ tỷ lệ của tỉnh.
    
    
 
     Hội nghị tiến hành thảo luận, các đồng chí Chi cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn của Cục có ý kiến phát biểu cụ thể về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị và đồng thời cũng đưa ra những ý kiến, đề xuất đối với Lãnh đạo Cục về các mặt công tác. Lãnh đạo Cục trực tiếp lắng nghe các ý kiến và đưa ra những phương án giải đáp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.
       Tội Hội nghị, Lãnh đạo Cục trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến trong đợt hưởng ứng thi đua cao điểm.
         Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận, đồng chí Vũ Ngọc Phương – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phát biểu Kết luận Hội nghị và đưa ra ý kiến chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới đối với các phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố nhằm nâng cao hơn nữa kết quả thi hành án và phấn đấu thực hiện tôt các nhiệm vụ được Bộ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 
                                                                       
 Bảo Thư -  Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: