Sign In

TB lựa chọn tổ chức TĐG số 703/TB-THADS ngày 15/7/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự TX Sơn Tây (15/07/2021)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Quang Trung - Sơn Tây - Hà Nội

Thông báo số 717/TB-CCTHADS ngày 08/7/2021 của Chi cục THADS quận Thanh Xuân (14/07/2021)

Thông báo về việc ban đấu giá thành

Thông báo bán đấu giá tài sản không thành -CHV Lâm (13/07/2021)

     
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 110, tờ Bản đồ số 01, diện tích 223 m2  tại địa chỉ thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền trên đất số BG 543344 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày  02/08/2011 đứng tên chủ sử dụng ông Trịnh Duy Huy
 

Thông báo bán đấu giá tài sản số 694/TB-THA ngày 13/7/2021 của Chi cục THADS TX Sơn Tây (13/07/2021)

Quyền sử dụng đất tại khu dân cư Phố Hàng - Phú Thịnh - Sơn Tây - HN

TB BĐG tài sản số 695/TB-THADS ngày 13/7/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự TX Sơn Tây (13/07/2021)

Quyền sử dụng đất tại Phú Nhi 1 - Phú Thịnh - Sơn Tây - HN

TB BĐG tài sản số 696/TB-THADS ngày 13/7/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự TX Sơn Tây (13/07/2021)

Quyền sử đất tại TT Nhà máy Z175 - Xuân Sơn - Sơn Tây - HN
Các tin đã đưa ngày: