Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản không thành -CHV Lâm

13/07/2021

  Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 110, tờ Bản đồ số 01, diện tích 223 m2  tại địa chỉ thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền trên đất số BG 543344 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày  02/08/2011 đứng tên chủ sử dụng ông Trịnh Duy Huy
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: