Sign In

Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 tại huyện Thạch Thất.

06/02/2024

Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2023,  triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 tại huyện Thạch Thất.
Chiều ngày 05/02/2024, UBND huyện và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. 
Chiều ngày 05/02/2024, UBND huyện và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Minh Đức - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Thạch Thất, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó bí thư thường trực, Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo thi hành án huyện Thạch Thất và các đồng chí là Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban ngành của huyện.
 

Đồng chí Phạm Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
 phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Ngay từ đầu năm công tác, Cục thi hành án thi hành án dân sự huyện Thạch Thất đã quán triệt kịp thời nội dung các chỉ tiêu về việc, về tiền được giao theo kế hoạch. Bám sát chương trình công tác của Bộ Tư Pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Kế hoạch trọng tâm ngành Thi hành án dân sự và sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Thạch Thất. Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất đã quan tâm sát sao chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện xây dựng kế hoạch công tác năm, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về nội dung kế hoạch; triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự theo Nghị quyết số 96/2019/NQ-QH14. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ thành uỷ Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Chỉ đạo có hiệu quả công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, trong chỉ đạo cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, chính trị an toàn xã hội của huyện theo đúng nhiệm vụ quyền hạn.

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất đã tập trung chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất giải quyết đối với từng vụ việc thi hành án có khó khăn, phức tạp. Đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự  thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.

Trong năm 2023, Chi cục đã ban hành đã ra quyết định thi hành án 100% đối với các Bản án, quyết định của Toà án, đảm bảo đúng thời hạn, đúng nội dung theo quy định của pháp luật. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, tiếp tục bám sát kế hoạch công tác của Cục THADS thành phố, xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cho các chấp hành viên. Tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành, đảm kết quả thi hành án thực chất, bền vững, phấn đấu năm sau cao hơn năm trước nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; khắc phục những vi phạm thiếu sót về chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động xử lý kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó bí thư thường trực, Chủ tịch UBND -
Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Thạch Thất phát biểu tại hội nghị
 
 

Hình ảnh hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng cục THADS thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả công tác đã đạt được, đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chi cục THADS huyện Thạch Thất. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện, đặc biệt là cá nhân đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, các xã, thị trấn có liên quan đối với công tác THADS trên địa bàn trong thời gian qua. Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, có phương án khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế, tiếp thu các ý kiến tham luận, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo các cấp tại hội nghị này để kịp thời báo cáo Cục THADS, Thường trực huyện ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND, Ban chỉ đạo THADS huyện về những khó khăn vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện; các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành đạt, vượt các chỉ nhiệm vụ công tác được giao năm 2024.
Nhân dịp này, khen thưởng cuối năm 2023 có 02 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 03 tập thể; 02 cá nhận được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 15 cá nhân được nhận giấy khen của Cục trưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác THADS.
 
 
   
 

Các tập thể và cá nhân nhận được khen thưởng cuối năm 2023
vì có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự
 
Kết thúc hội nghị đồng chí Cục trưởng tin tưởng, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, với vai trò, trách nhiệm là một trong những địa bàn có lượng việc, tiền cao và quyết tâm, nỗ lực, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thấ sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024 và góp phần hoàn thành thắng lợi xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
 
Mạnh Cường - Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: