Sign In

Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017

10/05/2017

Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017
Sáng ngày 10/05/2017, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự (THADS) 07 tháng năm 2017. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện, thị xã trực thuộc. Đồng chí Lê Quang Tiến – Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 07 tháng năm 2017 (tính từ ngày 01/10/2016-30/4/2017) và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 05 tháng cuối năm 2017. Về việc: Số thụ lý mới là 17.600 việc, tăng 938 việc (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016). Tổng số phải thi hành là 32.791 việc. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 13.041 việc, tăng 1.923 việc; đạt tỉ lệ 54% so với cùng kỳ năm 2016. Về tiền: Số thụ lý mới là 6.589.394.453.000 đồng, 519.354.905.000 đồng (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016). Tổng số phải thi hành là 15.865.821.862.000 đồng. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 1.180.961.983.000 đồng, tăng 420.165.832.000 đồng; đạt tỉ lệ 10% so với cùng kỳ năm 2016.
Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 07 tháng năm 2017 số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo toàn thành phố đã nhận là 258 đơn/228 việc (197 đơn/177 việc khiếu nại, 61 đơn/51 việc tố cáo) - Kết quả giải quyết, xử lý: 238 đơn/209 việc khiếu nại tố cáo (96 đơn/ 84 việc khiếu nại, 25 đơn/21 việc tố cáo) đạt 92,2% - Tồn là 20 đơn/19 việc (14 đơn/13 việc khiếu nại, 06 đơn/06 việc tố cáo).
Cũng tại Hội nghị giao ban, các Chi cục trưởng. Lãnh đạo các Phòng chuyên môn có ý kiến phát biểu thảo luận. Các ý kiến đã nêu bật những thành tích, kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại; phân tích nguyên nhân, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị cụ thể với quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2017.

 

 
Đ/c Lê Quang Tiến – Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận chỉ đạo, đồng chí Cục trưởng Lê Quang Tiến biểu dương 8/30 đơn vị có kết quả thi hành xong về việc đạt tỷ lệ cao; 4/30 đơn vị có kết quả thi hành xong về tiền cao. Kết quả THADS 07 tháng đầu năm số tuyệt đối thi hành xong về việc, về tiền của Hà Nội đều cao hơn cùng kỳ năm 2016.  Tuy nhiên, so với yêu cầu thì công tác tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều hạn chế: Kết quả thi hành án dân sự của Cục (kể cả ở các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc) còn thấp so với chỉ tiêu nhiệm vụ được giao: về việc còn thiếu trên 16% so với chỉ tiêu được giao là trên 70%; về tiền còn thiếu trên 20% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là trên 30%. Phê bình một số đơn vị đạt chỉ tiêu thấp về việc: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ (22%); huyện Quốc Oai (30%); huyện Thạch Thất (33%); huyện Phúc Thọ (38%). Về tiền: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ, huyện Quốc Oai (1%); huyện Mê Linh (2%), huyện Ứng Hòa (3%); quận Hai Bà Trưng, huyện Thường Tín (4%).
 

 
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên và công chức của đơn vị tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao. Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã và Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục có biện pháp giao chỉ tiêu thi hành án xong về việc, về tiền hàng tháng cho Chấp hành viên thuộc đơn vị quản lý; chỉ đạo Chấp hành viên thường xuyên rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án, lập kế hoạch tổ chức thi hành án từng hồ sơ vụ việc, trong đó tập trung vào các vụ việc có giá trị thi hành lớn, việc thi hành án có điều kiện thi hành, có khả năng kết thúc được hồ sơ, các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, các vụ việc thi hành án phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự; án trọng điểm, liên quan đến án tham nhũng, kinh tế, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước, các vụ việc có tài sản thế chấp, bảo đảm… Đồng thời có biện pháp, giải pháp hiệu quả, khả thi nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc thi hành án, nâng cao kết quả thi hành án, đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2017; Thực hiện thường xuyên việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu được giao đối với các đơn vị và Chấp hành viên. Chủ động hỗ trợ đối với các đơn vị có số việc tăng đột biến, giá trị  tiền phải thi hành lớn, đặc biệt là các đơn vị có khả năng không hoàn thành chỉ tiêu thi hành án được giao; Chủ động củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trong đó chú trọng những địa bàn, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; kiên quyết xử lý những lãnh đạo Chi cục yếu kém; Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức xác minh, đối thoại đảm bảo việc giải quyết đúng thời hạn, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định; Kiểm tra công vụ theo Kế hoạch, tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị, thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017./.
Nguyễn Văn Dụng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: