Sign In

Tập trung chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kiên quyết, hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự

01/08/2017

Tập trung chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kiên quyết, hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự
Thực hiện Kết luận cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục ngày 13/7/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Hoàng Sỹ Thành về việc kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc một số địa phương về kết quả thi hành án 09 tháng. Sáng ngày 28/7/2017, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì buổi làm việc với Cục THADS thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện công tác THADS trong 09 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo các Vụ Nghiệp vụ 1,2, 3, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Tổng cục, Trung tâm Thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng Công nghệ thông tin thuộc Tổng cục. Về phía Cục THADS thành phố Hà Nội có các đồng chí Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng THADS các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục THADS thành phố Hà Nội đã trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp công tác 03 tháng cuối năm 2017. Báo cáo kết quả công tác THADS 09 tháng năm 2017 cho thấy số tuyệt đối thi hành xong về việc, về tiền của Hà Nội đều cao hơn cùng kỳ năm 2016 (tính từ ngày 1/10/2016 đến ngày 30/6/2017): Về việc tổng số thụ lý là 38.217 việc, đã thi hành xong là 17.586 việc, đạt tỉ lệ 61%; Về tiền tổng số thụ lý là 21.631.722.956.000 đồng, đã thi hành xong là 2.715.175.355.000 đồng, đạt tỉ lệ 16%;  Về công tác thi hành án hành chính tổng số việc phải theo dõi là 23 việc, trong đó, số việc đã thi hành xong là 14 việc; Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: số việc phải giải quyết loại này là 3.194 việc, tương ứng với số tiền là 12.500.775.932.000 đồng (chiếm 8% về việc và 56% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết), đã giải quyết được 177 việc với số tiền là 1.207.099.216.000 đồng. 
 
Đ/c Chu Quang Tiến - Phó Cục trưởng trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp công tác 03 tháng cuối năm 2017

Các vụ việc đã kê biên, bán đấu giá nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá: Số vụ việc còn tồn đến 30/6/2017 là 45 vụ việc, với tổng giá trị tiền bán đấu giá thành là: 78.543.260.308 đồng. Đã giao tài sản 07 vụ/11.773.853.166 đồng; còn phải thi hành 38 vụ/66.769.407.142 đồng. Nguyên nhân chưa giao được tài sản chủ yếu là do người phải thi hành án chống đối (29 vụ việc); chưa đồng thuận giữa các cơ quan, chính quyền (05 vụ việc); 01 vụ việc vừa có người phải thi hành án chống đối và chính quyền địa phương không đồng thuận; có 01 vụ việc người mua không đồng ý nhận tài sản. Ngoài ra còn một số trường hợp người mua trúng đấu giá chưa nộp đủ tiền và các lý do, nguyên nhân khác.
 
Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Về việc thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trong hướng dẫn nghiệp vụ đối với Cục và của Cục đối với các Chi cục: tính đến ngày 30/6/2017 Cục đã tiếp nhận, xử lý 44 văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của các Chi cục. Kết quả, đã giải quyết 42/44 văn bản, đạt tỷ lệ trên 97%, chuyển kỳ sau giải quyết 02 văn bản. Cục đã có 03 vụ việc có văn bản báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Trong buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác và Lãnh đạo Cục, Chi cục đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về kết quả công tác thi hành án dân sự  9 tháng đầu năm; việc thực hiện chỉ tiêu, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, trong đó có những vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng, giải pháp khắc phục để phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao trong năm 2017.

Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận những kết quả đạt được của Cục THADS Hà Nội và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Lãnh đạo, Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành những vụ việc khó khăn, vướng mắc, phức tạp kéo dài. Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng đã chỉ đạo Cục THADS thành phố Hà Nội rà soát kỹ 12 nhiệm vụ tại Quyết định số 1286/QĐ-TCTHADS ngày 21/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2017, từ đó tìm ra điểm nghẽn trong việc thực hiện chỉ tiêu để có giải pháp kịp thời khắc phục; xác định nhiệm vụ trọng tâm của 03 tháng cuối năm 2017 để tập trung giải quyết đạt kết quả, trong đó có án tín dụng ngân hàng và các vụ việc đã kê biên, bán đấu giá nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá để tăng kết quả thi hành án về tiền, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Cục THADS thành phố Hà Nội cần triển khai nghiêm túc các Kết luận của Đồng chí Bí Thư thành ủy Thành phố Hà Nội, Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách công tác THADS và Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục THADS để thực hiện có kết quả công tác THADS trong thời gian tới.

Đối với 03 vụ việc cụ thể mà Cục THADS thành phố Hà Nội đề nghị Tổng cục cho ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ, đồng chí Phó Tổng cục trưởng chỉ đạo Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2 và Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần nghiên cứu, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục cho ý kiến và sớm có văn bản chỉ đạo nghiệp vụ để Cục THADS thành phố Hà Nội tổ chức thi hành dứt điểm vụ việc./.
                                                                                                 Nguyễn Văn Dụng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: