Sign In

ĐOÀN KIỂM TRA SỐ 01 BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP THÀNH ỦY HÀ NỘI KIỂM TRA CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

14/10/2021

ĐOÀN KIỂM TRA SỐ 01 BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP THÀNH ỦY HÀ NỘI KIỂM TRA CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thực hiện Chương trình làm việc, Kế hoạch số 19-KH/BCĐ ngày 12/8/2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội về việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn thành phố; Sáng ngày 14/10/2021 Đoàn Kiểm tra số 01 do đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội.

Đ/c Vũ Hồng Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng

trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Sau khi nghe Lãnh đạo Cục THADS Thành phố báo cáo kết quả sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, các thành viên Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, các cơ quan THADS trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”; Chương trình số 06-CTr/BCĐ, ngày 31/12/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy về “Trọng tâm công tác Cải cách tư pháp năm 2021”, công tác THADS năm 2020 và 9 tháng năm 2021, đồng thời đánh giá chung về kết quả công tác năm 2021 vừa kết thúc.
 
 
Đ/c Phạm Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu tại buổi làm việc
 
Về kết quả kiểm tra: Qua đánh giá sơ bộ ban đầu của Đoàn kiểm tra cho thấy, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự đã quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thành ủy, các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp của Thành ủy; tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ngành của Thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành nhiều văn bản quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017; tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 18/12/2017 về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU. Cấp ủy, UBND các quận, huyện, thị xã đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS và Chỉ thị số 19-CT/TU. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là các Ngành trong khối Nội chính đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn, các vấn đề có liên quan đến chỉ đạo việc tổ chức phối hợp trong thi hành án dân sự để kịp thời tháo gỡ, chỉ đạo tổ chức cưỡng chế đối với các vụ việc thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn…

Nhận diện, đánh giá tình hình hoạt động, tính chất, khối lượng công việc mà các Chấp hành viên của các cơ quan THADS phải tổ chức thi hành trong những năm qua, các thành viên Đoàn kiểm tra cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan THADS Thành phố trong việc tổ chức thi hành các vụ án hình sự về tội phạm kinh tế, tham nhũng và các vụ việc liên quan thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng ngân hàng. Cục THADS Thành phố đã kịp ban hành: Kế hoạch số 78/KH-CTHADS ngày 09/8/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch số 81/KH-CTHADS ngày 19/8/2021 về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Bên cạnh đó, Cục THADS thành phố Hà Nội đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo, xử lý các vụ việc THADS liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng và định kỳ hàng năm đi kiểm tra đôn đốc chỉ đạo giải quyết và xử lý có hiệu quả các vụ việc THADS liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng.

Liên quan đến công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong vận động thuyết phục tự nguyện và cưỡng chế thi hành án, Đoàn Kiểm tra cũng cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,  nhất là Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan tới mọi tầng lớp nhân dân theo hướng hiệu quả, thiết thực với nội dung cụ thể, hình thức phong phú, phương pháp phù hợp với từng địa bàn và từng đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác thi hành án dân sự. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc thi hành án phức tạp, phải chuẩn bị đến phương án cưỡng chế nhưng nhờ sự tích cực phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương kiên trì vận động, thuyết phục nên người dân đã tự nguyện chấp hành.

 
 
Đ/c Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn Kiểm tra, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, nhất là năm 2020 đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đồng thời chia sẻ với những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, đồng tình với các đề xuất kiến nghị của Cục Thi hành án dân sự Thành phố, đặc biệt nhất trí với đề xuất của Cục THADS về việc xem xét ban hành Chỉ thị mới về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THA hành chính; dự kiến Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị.

Về những hạn chế, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác thi hành án dân sự trên địa bàn cũng còn hạn chế: Kết quả THADS còn thấp, chưa thực sự bền vững, chưa có chuyển biến rõ nét, nhất là kết quả về tiền; số việc thi hành án liên quan đến vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng và án tín dụng ngân hàng có giá trị lớn tăng về số việc và tính chất phức tạp; Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều, tình trạng sai phạm trong việc tổ chức thi hành án dẫn đến bị xử lý trách nhiệm vẫn còn; Trình độ, năng lực của một số cán bộ, công chức cơ quan THADS còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Đoàn Kiểm tra cho rằng, Cục Thi hành án dân sự Thành phố cần tích cực phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan thường trực của BCĐTHADS. Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS Thành phố đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ việc phức tạp, có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài chưa thi hành xong; kiến nghị bảo đảm hoạt động cho công tác THADS toàn Thành phố. Trong thời gian tới Cục Thi hành án dân sự cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống thi hành án dân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, đặc biệt là tăng cường phối hợp liên ngành để giải quyết các khó khăn, vướng mắc và cố gắng, chủ động hơn trong phối hợp cưỡng chế thi hành án dân sự, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội, Bộ Tư pháp giao./.
                     - Văn Phòng -

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: