Sign In

Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về ‘‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’

23/03/2021

Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị về ‘‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh’’
Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2021, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội tổ chức Hội Nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về ‘‘đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’.
 
Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Hồng- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Dương- Phó Bí thư Đảng ủy, phó Cục trưởng trình bày báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05của Bộ Chính trị về ‘‘đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’.

 
 
 Đồng chí Vũ Hồng Dương- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng trình bày Báo cáo
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy: 05 năm qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị được Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy, các Chi bộ, các tổ chức- đoàn thể thuộc Đảng bộ Cục đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; Gắn việc thực hiện Chỉ thị với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị. Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, việc học và làm theo gương Bác ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị cũng nhận được sự trao đổi, thảo luận của các Chi bộ, các tổ chức- đoàn thể thuộc Đảng bộ Cục nổi bật là bài tham luận của Chi bộ Văn phòng với chuyên đề  “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy” và bài tham luận của Chi đoàn Thanh niên với chuyên đề “ Đoàn viên Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”
 
Đồng chí Lý Văn Trung (bên trái)- đại diện Chi bộ Văn phòng và đồng chí Cao Văn Đức (bên phải)- đại diện Chi đoàn Thanh niên trình bày bài tham luận tại Hội nghị
 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hồng–Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, các đồng chí đảng viên, công chức, người lao độngđã đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị các Tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

 
 
Đồng chí Lê Xuân Hồng- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu tại Hội nghị
 
Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh:  Để việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cần tiếp tục nâng cao nhận thức, chủ động chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trong việc thực hiện học và làm theo Bác. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt đẩy mạnh việc học và làm theo Bác; động viên các CBĐV tích cực thi đua, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu gương mẫu, tự giác tu dưỡng rèn luyện, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ...
Phạm Hồng Minh

Các tin đã đưa ngày: