Sign In

Báo cáo bằng hình ảnh kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022

14/12/2021

Báo cáo bằng hình ảnh kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022
Theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022, ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-CTHADS ngày 08/12/2021 của Cục trưởng Cục THADS Hà Nội. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã đã phối hợp với cơ quan truyền thông xây dựng Báo cáo bằng hình ảnh để nhìn lại một cách sinh động và cụ thể kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022. Phim được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục theo đường dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=QYmJXXsn8To

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đón xem và lắng nghe của các đồng chí!
 
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: