Sign In

Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm thiết thực nhất

19/05/2017

Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm thiết thực nhất
Trong không khí nhân dân cả nước và thế giới đang hướng về kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2017); Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 17/4/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 27-KH/ĐUK ngày 26/4/2017 của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Chiều ngày 18/5/2017 Chi bộ văn phòng Cục đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Lê Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố; đồng chí Dương Minh Công, đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Cục trưởng; các Đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ. Đồng chí Đàm Thị Kiều Oanh – Bí thư chi bộ - Chánh Văn phòng Cục chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề.
Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ nêu mục đích, yêu cầu và nội dung, ý nghĩa của buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Yêu cầu từ những kết quả đã làm được, từ việc tự nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2017, từng đồng chí sẽ trao đổi, chia sẻ, bình luận để hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; từ đó từng đồng chí phải liên hệ với bản thân, gia đình, việc làm, tập trung làm rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 

 
Đ/c Đàm Thị Kiều Oanh – Bí thư Chi bộ - Chánh Văn phòng Cục THADS TP Hà Nội
Phát biểu tại buổi sinh hoạt

Các đồng chí tham dự buổi sinh hoạt được nghe đồng chí Phó bí thư Chi bộ đại diện Chi ủy Chi bộ Văn phòng Cục trình bày báo cáo đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ Văn phòng; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; tham luận quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tham luận giải pháp chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay.
Đảng viên trong Chi bộ đã tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận, chia sẻ các quan điểm gắn với chủ đề của buổi sinh hoạt, rất nhiều những câu chuyện giản dị về cuộc đời của Bác được kể lại và cùng nhau suy ngẫm liên hệ với bản thân mình. Trong đó, các ý kiến tập trung vào việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm cụ thể và thiết thực nhất gắn với nhiệm vụ của cơ quan.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy Cục ghi nhận việc tổ chức buổi sinh hoạt này là hết sức ý nghĩa, thông qua đợt sinh hoạt, cán bộ, đảng viên trong cơ quan tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; biểu dương Chi bộ Văn phòng đã tập trung triển khai thực hiện một các nghiêm túc Kế hoạch của Đảng ủy, tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng Kế hoạch cá nhân, đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cách làm này thật sự đã có những chuyển biến khá rõ, đã tác động tích cực để Văn phòng Cục triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Từ những kết quả làm được, từ việc tự nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2017, Chi bộ Văn phòng cần trao đổi, chia sẻ, bình luận để hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó phấn đấu học tập làm theo Bác. Với mục tiêu là khi rời khỏi buổi sinh hoạt này mỗi cá nhân thật sự chuyển biến, tự hứa và tự giám sát lời hứa của mình để thực hiện tốt nội dung đã đăng ký học tập và làm theo tấm gương Bác.

 

 
Đ/c Lê Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục THADS TP Hà Nội
Phát biểu chỉ đạo

Kết luận tại buổi sinh hoạt đồng chí Đàm Thị Kiều Oanh – Bí thư Chi bộ cho biết Chi bộ đã tập trung lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều kết quả tích cực, nhất là việc làm theo. Nét nổi bật là tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, trở ngại trong công tác của cán bộ, đảng viên được nâng lên; việc giáo dục, rèn luyện đạo đức lối sống đã trở thành một nội dung được quan tâm trong sinh hoạt của các tổ chức đảng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có những chuyển biến rõ nét hơn; nhận dạng, cảnh báo, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị; cảnh giác với những biểu hiện “tự chuyển hóa”, “tự chuyển biến” trong nội bộ. Đó là những chuyển biến tích cực, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin trong đảng viên và công chức, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ công tác Văn phòng Cục. Tuy nhiên, với thái độ nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật và đánh gía đúng sự thật, trong quá trình triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Văn phòng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống vẫn còn diễn ra ở một bộ phận cán bộ, đảng viên với những biểu hiện cụ thể, từng mảng công việc như văn thư, thụ lý, tổng hợp còn thiếu sót, chất lượng chưa đạt; thiếu tích cực học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, còn thỏa mãn về trình độ hiện tại với nhận thức chung về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thích nghe thành tích, ngại nghe thiếu sót, khuyết điểm; trong sinh hoạt Đảng thì không tranh luận, sợ mất lòng với người khác, với cấp trên. Lối sống thực dụng, mưu cầu lợi ích cá nhân, lãng phí của công, chưa chấp hành nghiêm giờ giấc, còn làm việc riêng trong giờ hành chính… Nhiều việc thiếu chủ động trong tham mưu, thiếu quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ; thiếu tính kịp thời và nghiêm khắc trong việc xử lý những hạn chế, yếu kém được nhận diện.
 
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Để góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, Chi bộ Văn phòng tập trung thực hiện một số giải pháp sau đây: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức về mục đích, ý nghĩa của việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là giải pháp quan trong hàng đầu, nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, bản lĩnh vững vàng, năng lực tư duy toàn diện của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đước, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, công tác tổ chức cán bộ và thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương.Thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương, của cán bộ, đảng viên; Mỗi Đảng viên cần không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao nhận thức về mục tiêu lý tưởng, đạo đức cách mạng, xác định rõ và thực hiện tốt trách nhiệm cá nhân. Mỗi người phấn đấu tự tu dưỡng rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và thực hiện tốt 5 xây 3 chống theo Nghị quyết Đảng ủy đã xây dựng và ban hành. Thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình với quyết tâm cao, dám nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh trước những vấn đề nhạy cảm về đạo đức, lối sống; Thực hiện tốt kế hoạch, kiểm tra, giám sát của Chi bộ. 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc không dễ, nhưng cũng không quá khó. Cán bộ, đảng viên, công chức Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch cá nhân đề ra giải pháp cụ thể, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
Nguyễn Văn Dụng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: