Sign In

Đại hội Chi bộ phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2017

08/08/2017

Thực hiện Công văn số 106-CV/ĐUC ngày 11/5/2017 của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc, sáng ngày 05/8/2017, Chi bộ phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020
Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí  Lê Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội còn có các đồng chí Lãnh đạo Cục;  đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Cục; đại diện cấp ủy 04 Chi bộ Phòng chuyên môn thuộc Cục, cùng toàn thể Đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đại hội đã được nghe trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ. Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Chi bộ. Về cơ bản, Đại hội nhất trí với những nội dung chính trong Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 song các ý kiến tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và giải pháp để khắc phục.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quang Tiến đã ghi nhận những kết quả mà Chi bộ Phòng KT,GQKN,TC đã đạt được. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Phòng KT,GQKNTC đã lãnh đạo đơn vị thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy Cục, các quy định của ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; công tác phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng được chú trọng. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ trên các lĩnh vực công tác kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc tồn đọng, có khiếu nại, bức xúc kéo dài, đồng chí khẳng định, về cơ bản Chi bộ đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã đề ra. Đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chi bộ và yêu cầu Chi ủy Chi bộ tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế đó trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí nhấn mạnh, Phòng KT,GQKNTC là đơn vị được giao nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, khó khăn, phức tạp. Cán bộ, công chức trong đơn vị phải chịu nhiều áp lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các đồng chí đảng viên, đặc biệt đảng viên là cấp ủy, Lãnh đạo phòng phải nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Đồng chí đề nghị các đảng viên có mặt tại Đại hội phát huy dân chủ, bầu ra được những đảng viên ưu tú tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2017– 2020 và bày tỏ sự tin tưởng rằng Chi ủy mới sẽ tiếp nối, phát huy truyền thống mà Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ qua đã đạt được, mạnh dạn giao việc khó, phức tạp cho cán bộ, đảng viên trẻ để họ có cơ hội rèn luyện và trưởng thành, tiếp tục lãnh đạo Chi bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đảm bảo thực chất trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”, xem đây là việc làm thường xuyên, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của mỗi cán bộ, công chức. Tăng cường vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện bằng được phương châm: “Trách nhiệm, tận tụy, tham mưu giỏi, phục vụ tốt.” Song song với quá trình này, Chi bộ cần tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trước hết là đối với đảng viên lãnh đạo phòng; gắn đánh giá chất lượng, tiến độ hoàn thành công việc với đánh giá chất lượng đảng viên. 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Trung Thành trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Tiến- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS Thành phố. Sau Đại hội, Chi bộ Phòng KT, GQKN,TC tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng  với tinh thần chủ động, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiết sót, tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra. 
Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư của Chi bộ Phòng KT,GQKNTC nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm các đồng chí:
1. Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Trưởng  Phòng KT,GQKNTC - Bí thư Chi bộ;
2. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Phó trưởng Phòng KT,GQKNTC - Phó Bí thư Chi bộ;
3. Đồng chí, Trần Kim Oanh, Chấp hành viên - Chi ủy viên.  
Với 100% đảng viên chính thức có mặt tán thành, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, làm căn cứ để Chi bộ tổ chức, triển khai thực hiện.
Trịnh Thị Vy

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: