Sign In

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

24/07/2018

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 76 - KH/ĐUK ngày 22/6/2018 của Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và Kế hoạch số số 41 – KH/ĐUC ngày 04/7/2018 của Đảng uỷ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội về “Học tập, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng”; ngày 23/7/2018, Đảng uỷ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng đối với toàn thể đảng viên, công chức, đoàn viên và hội viên và người lao động thuộc các tổ chức chính trị - xã hội của Cục.
Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội Lê Quang Tiến đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 
 
Đ/c Lê Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

Buổi học tập đã giúp cho cán bộ đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và người lao động nắm vững, hiểu sâu các nội dung, điểm mới của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao để trên cơ sở đó các đơn vị vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy và chỉ đạo phổ biển, triển khai thực hiện nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa 3 nghị quyết quan trọng này vào thực tiễn cuộc sống. 
 
 
Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị cấp ủy các Chi bộ trực thuộc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để nhanh chóng đưa việc thực hiện các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; yêu cầu các đồng chí đảng viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả sau 1 ngày học tập, quán triệt các Nghị quyết, đồng thời kiến nghị biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị, trách nhiệm cụ thể của cá nhân và nộp về Đảng ủy Cục chậm nhất ngày 06/8/2018.
Nguyễn Hồng Nhung

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: