Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.

01/02/2021

            Chiều ngày 29/01/2021, Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Lãnh đạo Cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi đoàn thanh niên Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh sinh hoạt chuyên đề "Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

24/03/2021

Chiều ngày 23/3/2021, Chi đoàn Cục THADS tỉnh đã tổ chức buổi sinh hoạt theo chuyên đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; làm nổi bật vai trò, vị...

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

03/01/2018

Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. BLHS có nhiều nội dung mới, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy về chính sách hình sự, đề...

Bộ trưởng Lê Thành Long báo cáo về công tác thi hành án năm 2017

07/11/2017

Tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội, sáng 6/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2017.