Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020

28/05/2020

           Chiều ngày 26/5/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực công tác giai đoạn từ 2015 – 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị về phía khách mời, đại...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS Hương Sơn giải quyết án thông qua áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản

18/02/2020

Tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự là biện pháp bảo đảm thi hành án được quy định tại Điều 68, Mục 1, Chương IV, Luật THADS được sửa đổi, bổ sung năm 2014. Đây là một trong các biện pháp nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc...

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

03/01/2018

Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. BLHS có nhiều nội dung mới, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy về chính sách hình sự, đề...

Bộ trưởng Lê Thành Long báo cáo về công tác thi hành án năm 2017

07/11/2017

Tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội, sáng 6/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2017.