Sign In

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ người dân các tỉnh miền Nam phòng chống dịch Covid-19

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi đoàn thanh niên Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh sinh hoạt chuyên đề "Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

24/03/2021

Chiều ngày 23/3/2021, Chi đoàn Cục THADS tỉnh đã tổ chức buổi sinh hoạt theo chuyên đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; làm nổi bật vai trò, vị...

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

03/01/2018

Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. BLHS có nhiều nội dung mới, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy về chính sách hình sự, đề...

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng”

03/06/2021

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng”(ĐCSVN) - Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.   Mới...