Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ KỲ ANH TB VỀ LỰA CHỌN TĐG (20/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh - địa chỉ Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá các tài sản đã tự nguyện bàn giao để bảo đảm thi hành án, như sau:
Quyền sử dụng đất ở thửa đất số 190, tờ bản đồ số 27 thuộc tổ dân phố Hoành Nam, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DĐ 535310 cấp ngày 04/01/2022 với diện tích 2211,0 m2 ,hình thức sử dụng : sử dụng riêng , mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 900 m2 , đất trồng cây lâu năm 1311,0 m2 thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị lâu dài; đất trồng cây lâu năm sử dụng đến ngày 15/10/2043 mang tên ông Hồ Phi Liêm và bà Mai Thị Thuần, địa chỉ thường trú: Xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Đăng ký biến động: Ngày 14/01/2022 chuyển nhượng cho ông Trần Viết Bằng, số CMND 187303866, địa chỉ tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
+ Công trình xây dựng khác: không có
+ Cây lâu năm : Không có
 Diện tích thực tế hiện tại là 2211,0 m2, có tứ cận cụ thể như sau:
          + Phía Bắc giáp đất ông Lương dài 67m.
          + Phía Nam giáp đất đường giao thông dài  67 m.
          + Phía Đông giáp đất bà thu dài 33 m.
          + Phía Tây giáp đường giao thông dài 33 m.
 (Có trích lục sơ đồ vị trí thửa đất kèm theo)
          Vậy, Chi cục thi hành án dân sự thị xã kỳ Anh  thông báo để các tổ chức thẩm định giá có nhu cầu thẩm định giá tài sản.

CỤC THADS TỈNH HÀ TĨNH TB V/V LỰA CHỌN THẨM ĐỊNH GIÁ (14/05/2024)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá các tài sản để bảo đảm thi hành án, như sau:
- 01 (một) xe máy nhản hiệu HODA, số loại Wave Alp sơn màu trắng-đen-bạc, biển kiểm soát 37F2 - 551.48, số máy: 722568, Số khung: 742411, xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng mang tên Nguyễn Thị Yên- sinh năm 1972 là tài sản chung của Nguyễn Quốc Kỷ và vợ Dương Thị Vân
 (Tình trạng vật chứng có trong biên bản giao nhận ngày 27/3/2023 giữa cơ quan CSĐT và Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh)
          - 01 (một) xe máy nhản hiệu YAMAHA, số loại JANUS sơn màu trắng, biển kiểm soát 38K1 - 466.50, số máy: 069249, Số khung: 069344, xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng mang tên Dương Văn Linh- sinh năm 1989 là tài sản chung của Dương Văn Linh và vợ Nguyễn Thị Hiển

CHI CỤC THADS HUYỆN CẨM XUYÊN TB V/V LỰA CHỌN THẨM ĐỊNH GIÁ (13/05/2024)

 Cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản do người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tự nguyện giao tài sản để thi hành án, như sau:
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 578, tờ bản đồ số 08, tại địa chỉ: Thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cầm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D848872 do UBND huyện Cấm Xuyên cấp ngày 30/7/2004  mang tên hộ bà Lê Thị Xuân Diệu.

CHI CỤC THADS HUYỆN CAN LỘC TB Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (03/05/2024)

 Chấp hành viên Chi cụcThi hành án dân sự huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản đương sự tự nguyện giao để bảo đảm thi hành án, như sau:
- Thửa đất số 1081, tờ bản đồ 05 có diện tích 237,5m2 tại Thôn Bình Minh, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BĐ 908640 do UBND huyện Can Lộc cấp ngày 16/3/2011 mang tên ông Đặng Văn Ngọc và bà Nguyễn Thị Thanh.

CHI CỤC THADS HUYỆN THẠCH HÀ TB VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC TDG (22/04/2024)

Thẩm định giá các tài sản đã kê biên để bảo đảm thi hành án, như sau:
1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 232, tờ bản đồ số 130; diện tích: 166,8m2 (Trong đó, Đất ở tại đô thị 100m2, đất trồng cây lâu năm: 66,8m2); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến ngày 15/10/2043; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển quyền do thực hiện quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 100m2; Nhận chuyển quyền do thực hiện quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 66,8m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DO 829296, do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 04/4/2024, mang tên ông Nguyễn Kim Ninh); địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 1, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tứ cận, như sau:
+ Phía Tây tiếp giáp đường giao thông, dài 8,48m;
+ Phía Bắc tiếp giáp thửa đất số 42, tổng chiều dài 19,63m;
+ Phía Đông tiếp giáp mương, dài 8,13m;
+ Phía Nam tiếp giáp đất ông Thế (thửa đất số 231), dài 20,02m.
(Có sơ đồ thửa đất kèm theo)
2. Tài sản gắn liền với đất, gồm:
+ Nhà ở 01 tầng, 03 phòng mái bằng bê tông, tường xây gạch (đã gia trát, chưa sơn); 01 khu vực làm bếp, công trình phụ, sinh hoạt chung (xây thêm) lợp bằng tôn, tường xây bằng gạch. Hệ thống điện, nước (hoạt động bình thường).
+ Công trình xây dựng gắn liền với nhà và đất, gồm: Hệ thống hàng rào xây bằng gạch; 02 trụ cổng xây (hình trụ vuông), 02 cánh cổng bằng kim loại (sắt); mái che sân (khung bằng thép, kẽm; mái lợp tôn).

CHI CỤC THADS HUYỆN NGHI XUÂN TB TỔ CHỨC LỰA CHỌN THẨM ĐỊNH GIÁ (15/04/2024)

Quyền sử dụng đất và các loại tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 270, tờ bản đồ số 32, diện tích 258 m2, có địa chỉ tại: Thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 439470 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 14/5/2021 thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Thị Phương Huyền.
       Có tứ cận như sau:
          - Phía Bắc giáp đường giao thông dài 12m;
          - Phía Nam giáp thửa đất số 174 dài 13,71m;
          - Phía Tây giáp thửa đất số 226 gồm các cạnh dài 0,31m + 8,73m + 0,28m, giáp thửa đất số 271 dài 10,55m;
          - Phía Đông giáp thửa đất số 153 dài 20m.
       Tài sản trên đất là 01 công trình phụ gồm 02 phòng, mái bằng đổ bê tông, có tổng diện tích là 8,15 m2, bên trong không có vật dụng gì cả.
 

Chi cục THADS huyện Nghi Xuân TB Về kết quả thẩm định giá tài sản và quyền yêu cầu định giá lại, quyền thỏa thuận tổ chức bán đấu giá (11/04/2024)

Kết quả thẩm định giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 205, Tờ bản đồ số 22 được UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 295558, số vào sổ cấp GCN: CH - 00847/số 1199/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 diện tích 413,8m2 mang tên Trần Đình Việt Anh, tại Thôn Hương Mỹ (nay thôn Thuận Mỹ), xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, có giá là 667.054.451đ (Sáu trăm sáu bảy triệu, không trăm năm bốn ngàn, bốn trăm năm mốt đồng).
 2. Tài sản gắn liền với đất (bao gồm: Nhà cấp 4, các công trình xây dựng, vật kiến trúc, cây trồng trên đất,…), có giá là 72.386.196đ (Bảy hai triệu, ba trăm tám sáu ngàn, một trăm chín sáu đồng).

Chi cục THADS huyện Lộc Hà TB Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (11/04/2024)

Lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản đã kê biên để đảm bảo thi hành án, như sau:
Quyền sử dụng 190m2 đất tại thửa đất số 1091, tờ bản đồ số 9, có địa chỉ tại tổ dân phố Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã được UBND huyện Lộc Hà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 925942 ngày 26/12/2017 mang tên Trần Đình Bình và Phạm Thị Long, thửa đất có tứ cận như sau:
- Phía Bắc giáp thửa đất số 1088 dài 19,0m.
- Phía Nam giáp thửa đất số 1094 dài 19,0m.
- Phía Đông giáp mương tiêu nước dài 10,0m.
- Phía Tây giáp đại lộ Bằng Sơn dài 10,0m         

CHI CỤC THADS HUYỆN NGHI XUÂN TB TỔ CHỨC TĐG (18/03/2024)

1. Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 205, Tờ bản đồ số 22 được UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 295558, số vào sổ cấp GCN: CH - 00847/số 1199/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 diện tích 413,8m2 mang tên Trần Đình Việt Anh, tại Thôn Hương Mỹ (nay thôn Thuận Mỹ), xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đất có tứ cận:
- Phía Bắc  giáp đường rộng 4m và đất của ông Hoàng Trung Hải, dài 27,5m;
- Phía Nam giáp đất của ông Hoàng Văn Song, dài 22,85m;
- Phía Đông giáp đất của bà Phan Thị Niêm, dài 16,42m;
- Phía Tây giáp đường giao thông rộng 7m, dài 16,42m.
Xung quanh đã được xây tường bao bằng gạch taplo bao quanh ổn định.
2. Tài sản gắn liền với đất, gồm: 01 nhà cấp 4 xây dựng năm 2009, kết cấu móng bê tông cốt thép, tường gạch, cửa gỗ, mái lợp ngói, diện tích 80m2, có 03 phòng (01 phòng khách ở gian chính, 01 phòng ngủ, 01 phòng bếp, công trình phụ khép kín, nền lát gạch men liên doanh, nội thất trung bình); Mái che lợp chống nóng ở sân bằng bê rô xi măng, cọc bằng bê tông; Tường rào xây bằng gạch taplo bao quanh đất theo tứ cận các cạnh của thửa đất cao 1,2m và một số cây ăn quả.

CHI CỤC THADS TP.HÀ TĨNH TB VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC TĐG (14/03/2024)

 Cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản do người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản để bảo đảm thi hành án, như sau:
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 91,92,109, tờ bản đồ số 10, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 320291, vào sổ cấp GCNQSDĐ số: 746/QSDĐ/ số 425 QĐ/UB ngày 25/7/2003 do UBND TP Hà Tĩnh cấp ngày 25/7/2003 mang tên hộ bà Phạm Thị Thảo Huyền,, địa chỉ: số nhà 04, ngõ 3, đường Lê Văn Huân , tổ dân phố 1, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.
Các tin đã đưa ngày: