Sign In

Chi cục THADS huyện Kỳ Anh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản THADS (Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 27, địa chỉ Thôn Hải Vân, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được UBND huyện Kỳ Anh cấp năm 2015, mang tên ông Nguyễn Sông Lam, bà Chi Thị Hoa) (11/01/2022)

Chi cục THADS huyện Kỳ Anh - TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản THADS: Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 27, địa chỉ Thôn Hải Vân, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được UBND huyện Kỳ Anh cấp ngày 27/01/2015, mang tên ông Nguyễn Sông Lam, bà Chi Thị Hoa. Diện tích đất là 185,8m2.

Chi cục THADS TP Hà Tĩnh-Lựa chọn TĐG tài sản THADS: Thửa đất số 51, tờ bản đồ số 23. Diện tích đất 225,2m2 ở Khối phố 3, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; được UBND thành phố cấp ngày 04/11/2010 mang tên bà Huỳnh Thị Nga. (07/01/2022)

Chi cục THADS TP Hà Tĩnh-Lựa chọn TĐG tài sản THADS: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền là Thửa đất số 51, tờ bản đồ số 23. Diện tích đất 225,2m2 ở Khối phố 3, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; được UBND thành phố cấp ngày 04/11/2010 mang tên bà Huỳnh Thị Nga.

Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh-TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với tài sản QSD đất của ông Khánh bà Phương (Giấy CNQSD đất số BY 316166, ngày 26/11/2015, thửa đất số 58, tờ bản đồ số 3, diện tích 778m2) tại Tổ 1, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh. (09/11/2021)

1. Tài sản thẩm định giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cấp Giấy CNQSD đất số BY 316166, ngày 26/11/2015, thửa đất số 58, tờ bản đồ số 3, diện tích 778m chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất ông Trần Quốc Khánh, bà Lê Thị Hà Phương, tại: Tổ dân phố 1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Địa chỉ đăng ký nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Thời gian đăng ký nộp hồ sơ: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (trong giờ hành chính).
 

TB số 1144/TB-THADS, ngày 15/10/2021 của Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh (CHV Lê Văn Sơn) về lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án gồm: 01 chiếu máy đào xích; 01 búa đục thủy lực (15/10/2021)

TB số 1144/TB-THADS, ngày 15/10/2021 của Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh (Chấp hành viên Lê Văn Sơn) về lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án gồm: 01 chiếu máy đào xích; 01 búa đục thủy lực. Thời gian nộp hồ sơ từ 15/10 đến 20/10/2021. Địa điểm nộp hồ sơ: Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.
Các tin đã đưa ngày: