Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh tổ chức cưỡng chế thành công tài sản tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh

25/08/2023

Sáng ngày 11/8/2023, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương phường Tân Giang và các cơ quan liên quan đã tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để đảm bảo thi hành án...