Sign In

Hoạt động của Cục

Những "bông hồng thép" của ngành thi hành án dân sự Hà Tĩnh

10/06/2022

Làm việc trong môi trường đặc thù, đòi hỏi các nữ chấp hành viên (CHV) ngành thi hành án dân sự (THADS) Hà Tĩnh ngoài việc “cứng” về năng lực chuyên môn còn phải tôi luyện bản lĩnh, tinh thần “thép”.