Sign In

Cục THADS Hà Tĩnh ký kết quy chế phối hợp với BHXH và Ngân hàng Nhà nước

11/09/2015

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới, Cục THADS Hà Tĩnh vừa ký kết quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.
Việc ký kết các quy chế phối hợp nhằm đề cao trách nhiệm của BHXH và các Ngân hàng trong việc cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án cho các cơ quan THADS; Trách nhiệm của BHXH và các Ngân hàng trong việc tạo các điều kiện thuận lợi cho các cơ quan THADS áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế THADS; Đề cao trách nhiệm của các cơ quan THADS trong việc đẩy nhanh tiến độ thi hành các vụ án có liên quan đến việc thu hồi các khoản nợ cho BHXH và các Ngân hàng. Quy chế phối hợp cũng quy định trách nhiệm của mỗi bên trong việc tằng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về THADS, về BHXH, về hoạt động của các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong các lĩnh vực này.
Theo báo cáo thông kê, tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2015, các cơ quan THADS Hà Tĩnh đã thi hành án đạt tỷ lệ 90,2 % về việc và 72 % về giá trị.
Việc ký kết các quy chế phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các ngành liên quan sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan THADS Hà Tĩnh thi hành án đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới./.
                                                        
                                                                                                   Phạm Văn Trung (Cục THADS Hà Tĩnh)

Các tin đã đưa ngày: