Sign In

Chi đoàn Cục THADS Hà Tĩnh phát quang vườn tạp, vệ sinh môi trường tại xã Thạch Sơn.

04/04/2017

Chi đoàn Cục THADS Hà Tĩnh phát quang vườn tạp, vệ sinh môi trường tại xã Thạch Sơn.
Sáng ngày 02/4/2017, Chi đoàn Cục THADS Hà Tĩnh cùng Chi đoàn xã Thạch Sơn tiến hành vệ sinh, phát quang vườn tạp cho các hộ dân tại xã.
Đoàn viên Chi đoàn Cục THADS đã phối hợp cùng nhân dân, đoàn viên Chi đoàn thanh niên xã Thạch Sơn tham gia lao động cải tạo vườn, chỉnh trang khuôn viên, phát quang xung quanh nhà dân, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
 

Tham gia hoạt động có đoàn viên, thanh niên, CBCC Cục THADS Hà Tĩnh và đoàn viên, thanh niên, nhân dân xã Thạch Sơn. Đây là hoạt động nằm trong phong trào “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới” của Chi đoàn Cục, cũng là dịp để đoàn viên Chi đoàn Cục THADS Hà Tĩnh  và Chi đoàn xã Thạch Sơn giao lưu, học hỏi.
 

Chi đoàn Cục THADS Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp cùng Chi đoàn xã Thạch Sơn triển khai nhiều hoạt động để giúp đỡ xã Thạch Sơn hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.
   
   
 Kết quả của hoạt động:
 
 

Các tin đã đưa ngày: